چگونه می شود از یک شرکت دیگر که هم اکنون ADSL داریم به سراغ شما بیاییم؟

چگونه می شود از یک شرکت دیگر که هم اکنون ADSL داریم به سراغ شما بیاییم؟

۱۳۹۷-۰۴-۱۷

چگونه می شود از یک شرکت دیگر که هم اکنون ADSL داریم به سراغ شما بیاییم؟

برای این منظور باید ابتدا از طریق آدرس http://crm.zeroone.shahrad.com پوشش صفر و یک را کنترل نموده و اگر تائید بود بایستی درخواست جمع آوری سرویس از طریق شرکتی که در حال حاضر با آن ارتباط دارید به مخابرات ارسال شود تا خط آزاد گردد

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی