تلفن دفتر مرکزی: 02148650 - 02191010101
منو
صفحه اصلی
مشتریان صفرویک حق دارند…
حق برخورداری از رفتار منصفانه
مشتری وکارکنان شرکت هر دو حق دارند فارغ از جنسیت، سن، مذهب و یا میزان توانایی جسمی و ... از برخوردی منصفانه و به دور از تبعیض برخودار شوند.
حق دریافت سرویس مناسب
سرویس ارائه شده باید متناسب با نیاز مشتری و ارزیابی بودجه مورد نظر مشتری باشد.
حق شفافیت، انصاف و صداقت در معامله
ارائه دهنده خدمات باید تمام تلاش خود را برای اطمینان از این امرانجام دهد که قراردادها و موافقت نامه ها بطور شفاف، قیمت خدمات، شرایط استفاده و مسئولیت های شرکت و مشتری و ضوابط حاکم بر چرخه عمر محصول را شرح می دهد .
حق حفظ حریم خصوصی
اطلاعات شخصی مشتریان باید محرمانه نگه داشته شود مگر اینکه طبق قوانین، شرکت موظف به پاسخگویی به نهادهای قانونی کشور باشد. مشتریان حق دارند ، اطلاعاتشان از هر نوع ارتباط الکترونیکی و یا فیزیکی که حریم خصوصی آنها را نقض می کند، حفظ شود.
حق ارتباط، درخواست پشتیبانی ، اعتراض وجبران خسارت
مشتری حق دارد با روشهای تعریف شده با شرکت در ارتباط باشد و پشتیبانی دریافت کند. شرکت باید روشهای جبران خسارت خود را در صورت شفاف ابلاغ کند و مشتری بتواند در صورت نقض تعهدات شرکت اعتراض کند و خسارت دریافت نماید.