ترافیک پیام رسان های داخلی برای مشترکین اینترنت پرسرعت صفرویک نیم بها شد.

ترافیک پیام رسان های داخلی برای مشترکین اینترنت پرسرعت صفرویک نیم بها شد.

1397-04-03