مجوزهای فعالیت

شرکت مهندسی صفرویک پرداز دارنده پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت ( Servco )
شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی