جذب عاملیت فروش صفرویک

جذب عاملیت فروش صفرویک

نوع درخواست خود را مشخص فرمایید
استان محل فعالیت را انتخاب کنید

آیا با سایر شرکت های FCP،PAP و Servco سابقه همکاری داشته اید ؟
بله

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی