<link rel="stylesheet" href="//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans">دامنه - صفرویک

دامنه

خدمات ثبت دامنه متناسب با نیاز کاربران توسط شرکت صفرویک انجام میپذیرد. اولین قدم برای ایجاد یک سایت ، انتخاب مناسب دامنه می باشد.

معرفی

شرکت صفرویک با پروانه servco آماده ارائه خدمات مبتنی بر ارتباطات در حوزه های ثبت دامنه ، هاستینگ ، سرور مجازی و سرو اختصاصی به عموم می باشد.

یکی از اولین اقدامات که موسسات ، شرکت ها و افراد برای ایجاد سایت باید انجام دهند ثبت دامنه می باشد. خدمات صفرویک برای ثبت دامنه شامل ثبت تمام پسوند های دامنه نظیر com ، ir، net  و …. می باشد.

برای ثبت سفارش دامنه ابتدا می باید از آزاد بودن دامنه مورد نظر اطمینان حاصل فرمایید. منظور از آزاد بودن دامنه آن است که دامنه پیش از این توسط فرد دیگری ثبت نشده باشد. بسیاری از شرکت ها و مراکز اینترنتی ، برای جلوگیری از ثبت دامنه مشابه با پسوند متفاوت توسط رقبا ، دامنه مورد نظر خود را در تمامی پسوند های رایج خریداری می کنند تا امکان سوء استفاده توسط رقبا را کنترل کنند.

همچنین ثبت و سفارش دامنه با تمامی پسوند های رایج،  به دسترسی کاربران به وب سایت کمک بسزایی می کند.

چرا خدمات دامنه صفرویک

  • صفرویک گستره بزرگی از پسوند های دامنه را پوشش می دهد.
  • پشتیبانی حرفه ای
  • پشتیبانی حرفه ای
  • به صورت دوره ایبرای ثبت دامنه تخفیفات ویژه ارائه می دهد.

همه چیز از ثبت دامنه شروع می شود

پسوندتعداد سالهزینه ثبتانتقال دامنههزینه تمدید
ir.190,000 ریال90,000 ریال90,000 ریال
net.11.760.000 ریال1.760.000 ریال1.760.000 ریال
com.11.300.000 ریال1.300.000 ریال1.300.000 ریال
org.11.600.000 ریال1.600.000 ریال1.600.000 ریال
info.11.140.000 ریال1.140.000 ریال1.140.000 ریال
co.14.000.000 ریال4.000.000 ریال4.000.000 ریال
ach.ir.1108,000 ریال108,000 ریال108,000 ریال
ac.ir.1108,000 ریال108,000 ریال108,000 ریال
asia.11.350.000 ریال1.350.000 ریال1.350.000 ریال
biz.11.510.000 ریال1.510.000 ریال1.510.000 ریال
co.ir.190,000 ریال90,000 ریال90,000 ریال
gov.ir.1108,000 ریال108,000 ریال108,000 ریال
id.ir.190,000 ریال90,000 ریال90,000 ریال
in.1744,000 ریال744,000 ریال744,000 ریال
me.1936,000 ریال936,000 ریال936,000 ریال
mobi.1696.000 ریال696.000 ریال696.000 ریال
net.ir.190,000 ریال90,000 ریال90,000 ریال
sch.ir.1108,000 ریال108,000 ریال108,000 ریال
tel.11.140.000 ریال1.140.000 ریال1.140.000 ریال
tv.14.570.000 ریال4.570.000 ریال4.570.000 ریال
us.1880.000 ریال880.000 ریال880.000 ریال
ws.1800.000 ریال800.000 ریال800.000 ریال
iran.1108,000 ریال108,000 ریال108,000 ریال
net.in.1240,000 ریال240,000 ریال240,000 ریال
ایران.190,000 ریال90,000 ریال90,000 ریال

دامنه

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی