آشنایی با رگولاتوری

مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

معرفی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۸۲ و با استناد به ماده هفت قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تجمیع معاونت امور مخابراتی این وزارتخانه و اداره‌کل ارتباطات رادیوئی تاسیس شد. هدف از ایجاد این سازمان ایفای اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی است تا به عنوان نهاد نظارتی زمینه رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالارفتن کیفیت خدمات ارتباطی را فراهم کند. اداره دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و نظارت بر اجرای مصوبات آن نیز از دیگر وظایف مهم این سازمان است

اهداف

 • تثبیت جایگاه سیاست گذاری، نظارتی و حاکمیت کلی و فاصله گرفتن از امور تصدی گری غیر ضروری؛
 • تسهیل حضور بخش خصوصی و ترغیب آن برای مشارکت بیش تر در پذیرش امور تصدی گری؛
 • حفظ منافع ملی؛
 • ایجاد رقابت سالم در میان فعالان؛
 • ریشه کنی فساد؛

حقوق مشترکین

 • مشخصات و نرخ خدمات باید به نحوی مناسب و کامل و بطور رایگان به اطلاع متقاضیان و مشترکین رسانده شود.
 • مکانی مناسب برای پاسخگویی به مشترکین و متقاضیان با نشانی دقیق و ساعت کاری مشخص به آگاهی ایشان برسد.
 • دارنده ی پروانه فقط حق ارائه ی خدماتی را دارد که در شرایط دارنده ی پروانه و ضمائم آن قید شده باشد.
 • خدمات قابل ارائه از سوی دارنده پروانه منحصر به محدوده جغرافیایی تعیین شده در پروانه می باشد.
 • دارنده ی پروانه ملزم به اعلام زمان شروع و مدت ثبت نام، چگونگی دریافت وجه، نحوه ی دریافت مدارک، زمان برقراری خدمات و دیگر موارد مقتضی به روش مناسب، برای مشترکین است.
 • در صورت اختلاف بین دارنده پروانه و مشترکین و متقاضیان یا در صورتی که هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، در مرحله ی نخست از طریق مذاکره بین طرفین، نسبت به رفع اختلاف اقدام خواهد شد؛ و در صورت عدم توافق، مرجع رسیدگی طبق شرایط مندرج در پروانه عمل خواهد کرد.
 • در صورتی که مشترک به کلیه تعهدات خود عمل نماید، دارنده پروانه ملزم به استمرار در ارائه ی خدمات می باشد.
 • دارنده ی پروانه موظف است خرابی های ارتباط مشترکین را ظرف مدت اعلام شده رفع نماید.
 • ضروری است بین دارندگان پروانه و متقاضیان، قراردادی منعقد گردد که علاوه بر موارد مورد نیاز قرارداد مواردی چون نوع و زمان برقراری خدمات، شیوه های دریافت وجه، حل اختلاف و پرداخت جریمه در صورت قطع خدمات بیش از مدت زمان مجاز، نیز در متن قرارداد ذکر شود.
 • درخواست خدمات از سوی متقاضیان به هر تعداد بلامانع است.
 • ارائه خدمات در محدوده امکانات فنی هر مرکز و با رعایت حق تقدم نوبت متقاضی انجام می پذیرد.
 • تبصره : دارنده ی پروانه، مکلف است در جهت ایجاد امکانات فنی برای فراهم آوردن تقاضای مشترکین کوشش لازم را به عمل آورد.
 • قطع موقت خدمات باید با تکمیل فرم تقاضای قطع، از طرف مشترک، وکیل قانونی وی، استفاده کننده (با ارائه مدارک مندرج در دستورالعمل اجرائی) و یا هر یک از وراث انجام شود و پس از تسویه حساب آبونمان و دیون معوقه با اخذ تعهد از استفاده کننده و ورثه، مبنی بر پاسخگویی به مدعی صورت پذیرد .
 • ارائه مجدد خدمات با تقاضا نامه ی کتبی صاحب امتیاز یا وکیل قانونی وی و با استناد به اسناد معتبر و ارائه برگ تسویه حساب آبونمان و سایر دیون خدمات انجام می شود.

موضوع پروانه

این پروانه فقط برای ارائه ی خدمات عمومی انتقال داده ها به دارنده پروانه اعطا می شود و ارایه هر نوع خدمات دیگر موکول به اعلام موافقت کتبی اعطا کننده ی پروانه و یا اخذ پروانه جداگانه خواهد بود.

شرح خدمات:

الف- برقراری ارتباط و انتقال داده ها، به صورت باسیم یا بی سیم، دائم یا موقت، بین هر پایانه ثابت متصل به تجهیزات دارنده پروانه با پایانه های متصل به شبکه دارنده پروانه و سایر شبکه های انتقال داده ها در داخل کشور.

ب- سایر خدماتی که اعطا کننده پروانه به عنوان بخشی از خدمات عمومی انتقال داده ها محسوب شود، یا مجوز ارایه آن از اعطا کننده پروانه دریافت شده باشد.

تبصره : انجام عملیات حفاری، کانال کشی، نصب دکل به منظور کابل گذاری و نصب تاسیسات مربوطه در فضای عمومی شهری در چارچوب این پروانه ممنوع می باشد. انجام عملیات فوق الذکر به موازات شبکه زیر ساخت کشوری برای تامین ارتباط بین شهری نیز ممنوع بوده و تنها در انحصار دولت می باشد. بدیهی است استفاده از ارتباطات رادیویی تنها پس از اخذ مجوز های لازم در هر مورد امکان پذیر است.

وظایف دارنده پروانه:

الف- تامین هر نوع تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای موارد مذکور در شرح خدمات؛

ب- بهره برداری و نگهداری شبکه ی دارنده پروانه در چارچوب شرح خدمات؛

ج- ارایه خدمات تعریف شده مطابق با شرایط مندرج در این پروانه؛

تبصره : در اجرای وظایف مندرج در بند ب، دارنده پروانه می تواند اقدام به طراحی، نصب، راه اندازی، تعمیر، تعویض و جابجایی هر نوع دستگاه مخابراتی وابسته در ناحیه خدماتی خود نماید.

تعهدات دارنده پروانه:

 • فعاليت در چارچوب پروانه و رعايت دقيق تعهدات.
 • رعايت حقوق مشتري و اجراي دقيق توافق نامه سطح سرويس .(SLA)
 • استفاده از تجهيزات مجاز و استاندارد.
 • جلوگيري از هرگونه فعاليت غير مجاز در حوزه ICT.
 • رعايت دقيق شاخص هاي مرزدار از قبيل فركانس، پهناي باند فركانسي، محدوده جغرافيايي، پهناي باند اينترنت و غيره.

لیست مصوبات کمیسون تنظیم مقررات ارتباطات

# شماره مصوبه موضوع دسته بندی تاریخ ابلاغ سازمان دریافت فایل
1 جلسه شماره ۱۴ بررسی و تصویب مفررات تامین، توزیع و ارایه خدمات اینترنت خدمات ثابت ۸۵/۰۵/۰۱
2جلسه شماره ۲۶بررسی و تصویب تعرفه تامین ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی به شبکه های شهری بین شهری و بین الملل و شبکه ملی انتقال داده هاخدمات ثابت ۸۶/۰۴/۱۷
3جلسه شماره ۴۹ اصلاح بندیک الزامات شرکت در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه -بررسی و تصویب تعرفه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت – دریافت کارمزد به جای حق السهم توسط دفاتر خدمات ارتباطی در رابطه با خدمات پستی – تصمیم گیری درباره ادامه فعالیت شرکت های فاقد مجوز دارای قرارداد لینک VOIP متقارن قبل از تاریخ ۸۴/۹/۱ با شرکت های مخابرات استان ها و یا شرکت فناوری اطلاعاتمقررات عمومی۸۷/۰۷/۰۸
4 جلسه شماره ۸۶تعیین تمامی تعرفه های مصوب کمیسیون به عنوان سقف تعرفه ارایه خدمات ارتباطی -اصلاح جدول نرخ اینترنت مصوبه جلسه شماره ۲۶ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ ( ارائه پیشنهاد نرخ اینترنت پرسرعت توسط سازمان با ضریب اشتراک ۱ به ۱۰)مقررات عمومی ۸۹/۰۳/۱۶
5 جلسه شماره ۹۰ ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدماتSLA خدمات ارتباطات داده ها خدمات ثابت ۸۹/۰۵/۱۰
6 جلسه شماره ۹۶ضوابط ناظر بر میزبانی و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فنآوری اطلاعات خدمات ثابت ۸۹/۰۷/۱۸
7 جلسه شماره ۹۷ آیین نامه تعاملی شرکت های مخابراتی با شرکت های ندا خدمات ثابت ۸۹/۰۸/۰۲
8جلسه شماره ۱۱۲تعرفه واگذاری خطوط E۱ از سوی مخابرات خدمات ثابت ۹۰/۰۳/۰۸
9جلسه شماره ۱۲۰بخشنامه به: کليه ثبت کنندگان محلی(LIRs)، شرکت های PAP و ارايه دهنده خدمات ميزبانی داخلیمقررات عمومی۹۱/۰۷/۳۰
10 مصوبه جلسه شماره ۱۴۳ تمدید اعتبار دارندگان پروانه عرضه کنندگان و توزیع کنندگان خدمات اینترنت ISP/ISDP خدمات ثابت ۹۱/۰۳/۲۸
11 مصوبه شماره ۱۴۶تعرفه مكالمات بين الملل صادره از كشور و ترانزيت ترافيك بين الملل خدمات ثابت۹۱/۰۵/۱۸
12 مصوبه جلسه شماره ۱۴۷ تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی خدمات ثابت ۹۱/۰۶/۰۵
13 جلسه شماره ۱۴۹ آيين نامه ساماندهي و توسعه سامانه هاي نام دامنه (Domain Name Systems) در شبكه ملي اطلاعاتخدمات ثابت ۹۱/۰۷/۰۲
14 مصوبه ۱۵۱ درخواست کاهش مبالغ تضامين بانکی حسن انجام تعهدات دارندگان پروانه عرضه خدمات اینترنت ( ISP) و توزیع خدمات اینترنت ( ISDP)خدمات ثابت۹۱/۰۷/۳۰
15جلسه شماره ۱۵۲ تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSLخدمات ثابت۹۱/۰۸/۱۴
16 شماره ۱ جلسه شماره ۱۵۳ سقف تعرفه فروش پهنای باند اینترنت خدمات ثابت ۹۱/۰۸/۲۸
17 جلسه شماره ۱۵۳ اصلاح تعرفه مكالمات صادره بين الملل مصوب جلسه شماره ۱۴۶ كميسيونخدمات ثابت۹۱/۰۸/۲۸
18مصوبه جلسه شماره ۱۵۴ تعرفه ارایه خدمات VPLS خدمات ثابت۹۱/۱۰/۱۰
19شماره ۱جلسه شماره ۱۶۳آیین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت های داخل کشور در بخش اتباطات و فناوری اطلاعاتمقررات عمومی۹۲/۰۲/۲۹
20شماره ۳ جلسه شماره ۱۶۵ پیوست مقررات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران مقررات عمومی ۹۲/۰۳/۲۶
21 شماره ۲ جلسه شماره ۱۶۶ تصميم گيري در باره تعرفه فروش پهناي باند اينترنت موضوع اجراي مصوبات شماره ۴۹ و ۸۶ كميسيونخدمات ثابت ۹۲/۰۳/۳۰
22 شماره ۶ جلسه شماره ۱۶۶ تعرفه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات خدمات ثابت ۹۲/۰۳/۳۰
23شماره ۷ جلسه شماره ۱۶۶ تعرفه واگذاری ماهانه برق در مراکز مخابراتی خدمات ثابت۹۲/۰۳/۳۰
24شماره ۸ جلسه شماره ۱۶۶تعرفه حق استفاده از فضای شماره گذاری (تعرفه واگذاری هر شماره برای تلفن ثابت، تلفن همراه و هر شماره شبکه wimax ، جایگزین بند ۲ مصوبه ۴۱ و بند ۱ مصوبه ۶۴)مقررات عمومی۹۲/۰۳/۳۰
25 شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۷ تعرفه اجاره لينك هاي كم سرعت و پر سرعت شبكه سيگنالينگ سراسري شركت ارتباطات زيرساخت خدمات ثابت ۹۲/۰۳/۳۰
26شماره ۶ جلسه شماره ۱۶۷ تعیین مبلغ ضمانتنامه صدور پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های رادیویی ارتباطات رادیویی ۹۲/۰۳/۳۰
27 شماره ۱ جلسه شماره ۱۷۲ دريافت هزينه اتصال به شبكه زير ساخت بر حسب دقيقه خدمات ثابت ۹۲/۰۶/۰۳
28 شماره ۲ جلسه شماره ۱۷۲ لزوم ارايه خدمات مشمول موضوع پروانه و خدمات عمومي قابل ارايه توسط دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اساس تعرفه هاي مصوب كميسيون -۲ ارزيابي مستمر عملكرد اپراتورها -۳ تمديد اعتبار تعرفه هاي مصوب جلسه شماره ۸۷ كميسيون براي ارايه خدمات دسترسي به اينترنت از طريق فناوري وايمكسمقررات عمومی ۹۲/۰۶/۰۳
29 شماره ۱ جلسه شماره ۱۷۵اصلاح بند ۲-۲ماده ۳ آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی مصوب جلسه شماره ۱۱۳ مورخ ۹۰/۰۳/۲۲خدمات ثابت۹۲/۰۷/۱۴
30شماره ۲ جلسه شماره ۱۷۶تعرفه واگذاری سرشماری های ۴ و ۵ رقمی استانی و کشوری خدمات ثابت ۹۲/۰۷/۲۸
31شماره ۴ جلسه شماره ۱۷۶استفاده از فناوري موسوم به WiFi ارتباطات رادیویی۹۲/۰۷/۲۸
32شماره ۲جلسه شماره ۱۷۷اصلاحیه مصوبه شماره ۹۰ کمیسیون ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدماتSLA خدمات ارتباطات داده هاخدمات ثابت۹۲/۰۸/۱۲
33شماره۳ جلسه شماره ۱۷۷آیین نامه جامع ساماندهی نشانه های عددی اینترنتی کشورمقررات عمومی۹۲/۰۸/۱۲
34 جلسه شماره ۱۷۹اصلاح تاریخ اجرای مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۶۶ کمیسیونخدمات ثابت۹۲/۱۰/۰۸
35جلسه شماره ۱۸۱تعرفه ارایه خدمات اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری ADSL-به منظور کاهش هزینه اینترنت در سبد خانوار با بررسی زنجیره هزینه های ارایه خدمات اینترنت بر مبنای قیمت عادله روز خدمات ثابت۹۲/۱۱/۱۳
36شماره ۱ جلسه شماره ۱۸۴مهلت تسويه حساب مالي بين دارندگان پروانه در اتصال متقابلخدمات همراه۹۲/۱۲/۲۵
37شماره ۵ جلسه شماره ۱۸۷تمدید مدت اعتبار پروانه های ارایه خدمات تلفن ثابت و خدمات انتقال داده از طریق خطوط کابلی تا پایان شهریور ۹۳خدمات ثابت۹۳/۰۲/۲۱
38 شماره ۳ جلسه ۱۸۹تعرفه اجاره استفاده از فضا به ميزان كسري از يك متر مربع در مراكز مخابراتيخدمات ثابت۹۳/۰۳/۱۸
39شماره ۱ جلسه ۱۹۰دستورالعمل پیشگیری، شناسایی و پیگرد مرتکبان برقراری مبادله و انتقال غیرمجاز ارتباطات مخابراتی و رایانه ایمقررات عمومی۹۳/۰۳/۲۹
40 شماره ۳ جلسه شماره ۱۹۰نحوه ارتقاء پروانه فعالیت اپراتور های وایمکس خدمات ثابت۹۳/۰۳/۲۹
41شماره ۴ جلسه شماره ۱۹۰اصول حاکم بر تعرفه ارایه خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتیخدمات همراه۹۳/۰۳/۲۹
42شماره ۳ جلسه شماره ۱۹۱تعرفه برقراری و نگهداری خطوط ADSL برای نرخ بیت های بالاتر از ۲۰۴۸ کیلوبیت بر ثانیهتعرفه سرویس۹۳/۰۳/۲۹
43شماره ۱جلسه شماره ۱۹۲دستورالعمل نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتمقررات عمومی۹۳/۰۳/۳۰
44شماره ۳جلسه شماره ۲۰۰اصلاح بعضی از مفاد مصوبه جلسه شماره ۱۸۱ و زنجیره قیمت خدمات اینترنتخدمات همراه۹۳/۰۷/۲۰
45شماره۱ جلسه شماره ۲۰۶تمدید مدت اعتبار پروانه های ارایه خدمات تلفن ثابت و خدمات انتقال داده از طریق خطوط کابلیخدمات ثابت۹۳/۱۰/۲۱
46شماره۲ جلسه شماره ۲۰۶اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت FCP خدمات ثابت۹۳/۱۰/۲۱
47 شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور های مجازی تلفن همراه خدمات ثابت۹۳/۱۲/۱۷
48مصوبه شماره ۲۱۱ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابتخدمات ثابت۹۳/۱۲/۲۴
49شماره ۱ جلسه شماره ۲۱۲مقررات ناظر بر وظایف و تعهدات اپراتورهای میزبان در قبال دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت و بلعکسخدمات ثابت۹۴/۰۱/۲۳
50شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۲شرایط و ضوابط مرتبط با نحوه ادامه فعالیت دارندگان عرضه خدمات اینترنت و توزیع اینترنتخدمات ثابت۹۴/۰۱/۲۳
51شماره ۳ جلسه شماره ۲۱۲اصلاح و جایگزینی مصوبه شماره ۱۱۳با عنوان آیین نامه واگذاری کدهای خدماتیخدمات ثابت۹۴/۰۱/۲۳
52شماره ۱ جلسه شماره ۲۱۴تعرفه اتصال به ابر زیرساختخدمات ثابت۹۴/۰۲/۲۰
53شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۴لزوم ارايه خدمات مشمول موضوع پروانه و خدمات عمومي قابل ارايه توسط دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اساس تعرفه هاي مصوب كميسيون -۲ ارزيابي مستمر عملكرد اپراتورها -۳ تمديد اعتبار تعرفه هاي مصوب جلسه شماره ۸۷ كميسيون براي ارايه خدماتخدمات ثابت۹۴/۰۲/۲۰
54 شماره ۱ جلسه شماره ۲۱۵تعرفه ارایه خدمات هم مکانی در مراکز شرکت ارتباطات زیرساختخدمات ثابت۹۴/۰۳/۰۳
55شماره ۱ جلسه شماره ۲۱۸اصلاحیه برخی مفاد مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ با عنوان اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور های مجازی تلفن همراهخدمات همراه۹۴/۰۵/۱۱
56 شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۸سقف مبالغ قابل دریافت از سوی ارایه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بابت استفاده از برق در مراکز مخابراتیخدمات ثابت۹۴/۰۵/۱۱
57شماره ۱ جلسه شماره ۲۲۱اصلاح تبصره بند ۱-۳ ماده ۳ مصوبه شماره ۱۴ مورخ ۱۳۸۵/۵/۱کمیسیون موضوع آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنتی و اینترانت ملیخدمات ثابت۹۴/۰۶/۲۹
58شماره ۱جلسه شماره ۲۲۲ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات (SLA) در داخل شبکه زیرساخت کشور برای ارایه خدمات مبتنی بر IPخدمات ثابت۹۴/۰۷/۱۶
59شماره ۲جلسه شماره ۲۲۲اصول حاکم پروانه ایجاد و بهره برداری شبکه ثابت بی سیم برای ارایه خدمات عمده فروشیمقررات عمومی۹۴/۰۷/۱۶
60شماره ۳جلسه شماره ۲۲۲اصلاح جدول شماره ۱مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۷۶ موضوع تعرفه واگذاری سرشماری های ۴و۵رقمی استانی و کشوریخدمات ثابت۹۴/۰۷/۱۶
61شماره ۱ جلسه شماره ۲۲۳اصلاح مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۹۰موضوع دستورالعمل پیشگیری، شناسایی و پیگیرد مرتکبان برقراری مبادله و انتقال غیرمجاز ارتباطات مخابراتی و رایانه ایمقررات عمومی۹۴/۰۷/۱۶
62شماره ۲جلسه شماره ۲۲۳اصلاح بند ۸ مصوبه شماره ۱جلسه شماره ۱۵۲ تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL در خصوص سقف تعرفه راه اندازه تجهیزات انتهایی (مودم) خدمات ثابت۹۴/۰۷/۱۶
63شماره ۳ جلسه شماره ۲۲۴تفسیر بند ۲-۸ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ مورخ ۹۳/۱۰/۲۱ موضوع اصول حاکم بر پروانه ایجاد وبهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت خدمات ثابت۹۴/۰۸/۱۰
64شماره ۱جلسه شماره ۲۲۶شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاه ها به ارایه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتمقررات عمومی۹۴/۰۹/۱۵
65جلسه شماره ۲۲۹تعرفه مکالمات بین الملل صادره به مقصد شبکه اپراتورهای ثابت و همراه کشور saint-martin- اصلاح برخی موارد مصوبه ۲-۱۵۳مقررات عمومی۹۴/۱۱/۰۸
66شماره ۱جلسه شماره ۲۳۰ ضابطه رعایت منع سهامداری مشترک برای صدور پروانه های ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco) و اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)مقررات عمومی۹۴/۱۲/۰۹
67شماره ۳ جلسه شماره ۲۳۰مقررات ارایه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایرانمقررات عمومی۹۴/۱۲/۰۹
68شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۲ اصلاح تبصره ۱ بند ۶-۱ مصوبه شماره ۲-۲۲۲ کمیسیون درخصوص سهم هر کدام از دارندگان پروانه FCP و FTTx شرکت کننده در کنسرسیومخدمات ثابت۹۵/۰۱/۲۹
69شماره ۲ جلسه شماره ۲۳۲دستورالعمل اجرایی ترابردپذیری شماره های تلفن همراهخدمات همراه۹۵/۰۱/۲۹
70شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۴مقررات حاکم براتصال متقابلمقررات عمومی۹۵/۰۲/۱۹
71شماره ۲ جلسه شماره ۲۳۴اصلاح بند های ۳-۲، ۸-۱، ۱۲-۱ و تبصره ۲ بند ۱۲-۱ مصوبه جلسه شماره ۲۱۱ مورخ ۲۴/۱۲/۹۳ موضوع ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.)خدمات ثابت۹۵/۰۲/۱۹
72شماره۱ جلسه شماره ۲۳۷تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSLو اینترنت مبتنی بر فناوری WIFIبه صورت برون سامانیمقررات عمومی۹۵/۰۴/۲۳
73شماره ۲ جلسه شماره ۲۳۷تعرفه پهنای باند اینترنت برای سرعت ۱۰۰MPBS و بالاترمقررات عمومی۹۵/۰۴/۲۳
74شماره ۳ جلسه شماره ۲۳۷خدمات انتقال نقطه به نقطه اختصاصی (لایه ۲) برای سرعت ۱۰۰MPBS و بالاترمقررات عمومی۹۵/۰۴/۲۳
75شماره ۴ جلسه شماره ۲۳۷خدمات انتقال ابر انتقال (لایه۳) برای سرعت۱۰۰MPBS وبالاترمقررات عمومی۹۵/۰۴/۲۳
76شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷اصلاح مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ درخصوص تعرفه تلفن ثابتخدمات ثابت۹۵/۰۳/۲۲
77شماره ۲ جلسه شماره ۲۳۸اصلاح برخی از عناوین مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۱۶۶ – (اصلاح عناوین خدمت ردیف سوم و چهارم جدول تعرفه سالانه حق استفاده از هر شماره تخصیص داده شده به تلفن ثابت، همراه و تلفن ثابت با قابلیت جابجایی با ورود اپراتورهای جدید)مقررات عمومی۹۵/۰۴/۲۰
78شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۹تعیین مهلت برای اپراتور های میزبان با دارندگان موافقت اصولی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه ( MVNO ) و همچنین اصلاح برخی از مفاد مصوبات شماره ۲ و ۳جلسه ۲۱۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۷خدمات همراه۹۵/۰۵/۱۷
79شماره 2 جلسه شماره 247اصلاح و تکمیل مصوبه شماره 3 جلسه شماره 230 با موضوع: مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایرانمقررات عمومی95/09/07
80جلسه شماره 249مقررات طرح های تعرفه ای نشویقی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتمقررات عمومی95/10/05
81مصوبه شماره 1 جلسه شماره 253 کمیسیوناصلاح مصوبه شماره 1 جلسه شماره 237 با عنوان تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL و اینترنت مبتنی بر فناوریWiFi به صورت برون ساختمانیمقررات عمومی95/11/24
82مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۵۴تصوير مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۵۴ با موضوع تمديد مهلت تادیه پروانه isp isdp , … برای fcp ها جهت تخفیف اقساط حق امتیاز و تعیین میزان تخفیف تا پایان اردیبهشت و تمدید تعهدات توسعه سال اول پروانه تا پایان خرداد ۹۶خدمات ثابت۹۵/۱۲/۱۷
83مصوبه شماره 4 جلسه شماره ۲۵۴ تعرفه پهنای باند اینترنت برای سرعت Mbps ۱۰۰و بالاترمقررات عمومی۹۵/۱۲/۱۷
84مصوبه شماره 5 جلسه شماره ۲۵۴تعرفه خدمات انتقال نقطه به نقطه اختصاصی (Dedicated) برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر جهت دارندگان پروانه مجازمقررات عمومی۹۵/۱۲/۱۷
85مصوبه شماره 6 جلسه شماره ۲۵۴تعرفه خدمات ابر انتقال برای سرعت ۱۰۰Mbps و بالاتر جهت دارندگان پروانه مجازمقررات عمومی۹۵/۱۲/۱۷
86مصوبه شماره 7 جلسه شماره ۲۵۴مبنای محاسبه تعرفه از/ به شماره های ثابت ترابردپذیرخدمات ثابت۹۵/۱۲/۱۷
87شماره ۱ جلسه شماره ۲۵۵
تجمیع پروانه های انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم ثابت fwaدر کنار پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت fcp و ورود به بورسمقررات عمومی۹۶/۰۱/۲۷
88مصوبه جلسه شماره ۲۵۸اصلاح برخی از مفاد مصوبه جلسه شماره ۱۳۰ موضوع اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره برداری از شیکه انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با ستفاده از فیبر نوری۹۶/۰۴/۱۱
89جلسه شماره ۲۶۰مقررات حاکم بر ارائه خدمت عمده فروشی بیت استریمخدمات ثابت۹۶/۰۵/۰۱
90جلسه شماره ۲۶۵تعرفه کاربران نهایی پیام رسان های داخلی۹۶/۰۸/۱۴
91جلسه شماره ۲۶۶مقررات حاکم بر تدوین و اجرایی شدن تعرفه در بخش ICTخدمات ثابت ۹۶/۰۸/۲۱
92ﺟﻠﺴﻪ شماره 268اﺻﻼح و ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي ﺑﺮﺧﯽ مفاد مصوبه جلسه شماره 266خدمات ثابت۹۶/۱۰/۰۳
93 جلسه شماره 271 مصوبه شماره 4 متمم مصوبه شماره 1 جلسه 226 کمیسیون باعنوان شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاه ها به ارایه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتخدمات ثابت۹۶/۱۲/۰۴
94 جلسه شماره 271 مصوبه شماره 5 تعرفه خدمات قابل ارایه در ایستگاه های فاقد ترافیک حاکمیتیخدمات ثابت۹۶/۱۱/۰۴
95 جلسه شماره 273 تمدید مهلت پرداخت بدهی های معوقه شرکت های FCP و Servcoخدمات ثابت۹۶/۱۲/۲۶
96 جلسه شماره 277 بازنگری بند ۱-۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۴۷ کمیسیون، موضوع مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایران خدمات ثابت۹۷/۰۴/۳۱
97 جلسه شماره 278 به ‏روز رسانی مصوبه شماره 254 کمیسیون با عنوان تعرفه پهنای باند اینترنت برای سرعت Mbps 100 و بالاترخدمات ثابت۹۷/۰۵/۱۳
شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی