تلفن دفتر مرکزی: 02148650 - 02191010101
منو
صفحه اصلی
شرکت مهندسی صفرویک پرداز در راستای ارتقای کیفیت سرویس های خود قوانینی را به شرح زیر مصوب کرده است:
  • هرگونه ترافیک متقارن (ترافیک دانلود و آپلود یکسان) بر روی سرور ممنوع می باشد و به منزله تخلف قلمداد می گردد
  • مصرف مجاز و استاندار از ترافیک سرور بر اساس نسبت 1 دانلود و 10 آپلود مورد تایید می باشد
  • مشترک اجازه استفاده از سرور برای راه اندازی پراکسی،VPNو دیگر سرویسهای عمومی برای دور زدن سیستم پالایش محتوای کشوری(فیلترینگ) را ندارد