اینترنت ADSL پرسرعت

سرویس اینترنت پر سرعت +ADSL2

 • لازم به ذکر است که پس از عبور از آستانه مصرف (FUP) ارتباط مشترک قطع نخواهد شد و سرویس پایه با سرعت 128 کیلو بیت بر ثانیه برای مشترک فعال خواهد شد.
 • به تمامی قیمت ها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
 • سرعت سرویس ها برای ۹۵ درصد مواقع تضمین می شود و ممکن است در ۵ در صد مواقع کاهش یابد.
 • هزینه‌ی راه‌اندازی و نصب این سرویس‌ها ۱۵,۰۰۰ تومان است.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین ۱۲,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
 • هزینه ی ایاب و ذهاب جهت نصب و راه اندازی و رفع خرابی ۲۵,۰۰۰ تومان می باشد.
 • براي كسب اطلاعات بيشتر  مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات را مطالعه نماييد.
 • امکان خرید سرویس‌ها برای دوره‌های سه‌، شش و دوازده ماهه وجود دارد.
 • خرید سرویس های شش‌ و دوازده ماهه، به ترتیب شامل 4 و 9 درصد تخفیف خواهد بود.
 • مدت اعتبار قیمت: کلیه تعرفه‌ها طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محاسبه و تایید شده و تا زمانی که تغییر قیمتی توسط این سازمان صورت نگیرد، قیمت‌های یاد شده اعتبار خواهد داشت.
 • برای مشاهده قرار داد فروش سرویس اینترنت پرسرعت اینجا کلیک کنید.

 

سرویس اینترنت پر سرعت +ADSL2

 • لازم به ذکر است که پس از عبور از آستانه مصرف (FUP) ارتباط مشترک قطع نخواهد شد و سرویس پایه با سرعت 128 کیلو بیت بر ثانیه برای مشترک فعال خواهد شد.
 • به تمامی قیمت ها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
 • سرعت سرویس ها برای ۹۵ درصد مواقع تضمین می شود و ممکن است در ۵ در صد مواقع کاهش یابد.
 • هزینه‌ی راه‌اندازی و نصب این سرویس‌ها ۱۵,۰۰۰ تومان است.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین ۱۲,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
 • هزینه ی ایاب و ذهاب جهت نصب و راه اندازی و رفع خرابی ۲۵.۰۰۰ تومان می باشد.
 • براي كسب اطلاعات بيشتر  مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات را مطالعه نماييد.
 • امکان خرید سرویس‌ها برای دوره‌های سه‌، شش و دوازده ماهه وجود دارد.
 • خرید سرویس های شش‌ و دوازده ماهه، به ترتیب شامل 4 و 9 درصد تخفیف خواهد بود.
 • مدت اعتبار قیمت: کلیه تعرفه‌ها طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محاسبه و تایید شده و تا زمانی که تغییر قیمتی توسط این سازمان صورت نگیرد، قیمت‌های یاد شده اعتبار خواهد داشت.
 • برای مشاهده قرار داد فروش سرویس اینترنت پرسرعت اینجا کلیک کنید.

 

سرویس اینترنت پر سرعت +ADSL2

 • لازم به ذکر است که پس از عبور از آستانه مصرف (FUP) ارتباط مشترک قطع نخواهد شد و سرویس پایه با سرعت 128 کیلو بیت بر ثانیه برای مشترک فعال خواهد شد.
 • به تمامی قیمت ها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
 • سرعت سرویس ها برای ۹۵ درصد مواقع تضمین می شود و ممکن است در ۵ در صد مواقع کاهش یابد.
 • هزینه‌ی راه‌اندازی و نصب این سرویس‌ها ۱۵,۰۰۰ تومان است.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین ۱۲,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
 • هزینه ی ایاب و ذهاب جهت نصب و راه اندازی و رفع خرابی ۲۵.۰۰۰ تومان می باشد.
 • براي كسب اطلاعات بيشتر  مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات را مطالعه نماييد.
 • امکان خرید سرویس‌ها برای دوره‌های سه‌، شش و دوازده ماهه وجود دارد.
 • مدت اعتبار قیمت: کلیه تعرفه‌ها طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محاسبه و تایید شده و تا زمانی که تغییر قیمتی توسط این سازمان صورت نگیرد، قیمت‌های یاد شده اعتبار خواهد داشت.
 • برای مشاهده قرار داد فروش سرویس اینترنت پرسرعت اینجا کلیک کنید.

 

 • به تمامی قیمت ها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
 • این سرویس قابل تمدید نمی باشد و ترافیک باقی مانده ، قابل انتقال به دور بعد نمی باشد.ترافیک(GB)قیمت (تومان)
ترافیک اضافه 700گیگ(700گیگ داخلی معادل 350گیگ بین الملل) 700,000
ترافیک اضافه 400گیگ (400گیگ داخلی معادل 200گیگ بین الملل) 400,000
ترافیک اضافه 200گیگ(200گیگ داخلی معادل 100گیگ بین الملل) 200,000
ترافیک اضافه 100گیگ (100گیگ داخلی معادل 50گیگ بین الملل) 100,000
ترافیک اضافه 40گیگ(40گیگ داخلی معادل 20گیگ بین الملل) 40,000
ترافیک اضافه 20گیگ (20گیگ داخلی معادل 10گیگ بین الملل) 20,000
ترافیک اضافه 10گیگ (10گیگ داخلی معادل 5گیگ بین الملل) 10,000
ترافیک اضافه 6گیگ(6گیگ داخلی معادل 3گیگ بین الملل) 60,000
ترافیک اضافه 2گیگ(2گیگ داخلی معادل 1گیگ بین الملل) 20,000

سرویس اینترنت پر سرعت +ADSL2

 • لازم به ذکر است که پس از عبور از آستانه مصرف (FUP) ارتباط مشترک قطع نخواهد شد و سرویس پایه با سرعت 128 کیلو بیت بر ثانیه برای مشترک فعال خواهد شد.
 • به تمامی قیمت ها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.سرویسقیمت سرویسثبت نام و تمدید
۱۶مگابیت سرویس تابستونه -حجم منصفانه ۲۵۰۰ گیگ داخلی معادل ۱۲۵۰ گیگ بین الملل در ۶ ماه ۳.۵۰۰.۰۰۰ ثبت نام
۸مگابیت سرویس تابستونه -حجم منصفانه ۱۵۰۰ گیگ داخلی معادل ۷۵۰ گیگ بین الملل در۶ ماه ۲.۷۰۰.۰۰۰ ثبت نام
۱۶مگابیت سرویس تابستونه -حجم منصفانه ۱۲۰۰ گیگ داخلی معادل ۳۰۰ گیگ بین الملل در ۶ ماه ۲.۶۴۰.۰۰۰ ثبت نام
۸مگابیت سرویس تابستونه -حجم منصفانه ۱۲۰۰ گیگ داخلی معادل ۳۰۰ گیگ بین الملل در ۶ ماه ۱,۵۰۰.۰۰۰ ثبت نام
 • به تمامی قیمت ها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.ترافیک(GB)قیمت (تومان)
گیگ باکس اخر هفته-20گیگابایت ترافیک داخلی معادل 10گیگابایت ترافیک بین الملل/فقط پنج شنبه و جمعه 10,000
گیگ باکس- 100 گیگابایت ترافیک داخلی معادل 50گیگابایت ترافیک بین الملل/365روزه 126,000
گیگ باکس- 30 گیگابایت ترافیک داخلی معادل 15گیگابایت ترافیک بین‌الملل/365روزه 35,000
گیگ باکس از ساعت 2 تا 6 صبح/ 14گیگابایت ترافیک داخلی معادل 7گیگابایت ترافیک بین الملل/7روزه 5,000
گیگ باکس از ساعت 2 تا 6 صبح/ 30گیگابایت ترافیک داخلی معادل15گیگابایت ترافیک بین الملل/15روزه 10,000
گیگ باکس از ساعت 2 تا 6 صبح/ 60گیگابایت ترافیک داخلی معادل 30گیگابایت ترافیک بین الملل/30روزه 20,000
گیگ باکس از ساعت 18 تا 22 شب/ 14گیگابایت ترافیک داخلی معادل 7گیگابایت ترافیک بین الملل/7روزه 10,000
گیگ باکس از ساعت 18 تا 22شب/ 30گیگابایت ترافیک داخلی معادل 15گیگابایت ترافیک بین الملل/15روزه 20,000
گیگ باکس از ساعت 18 تا 22شب/ 60گیگابایت ترافیک داخلی معادل 30گیگابایت ترافیک بین الملل/30روزه 40,000
 • به تمامی قیمت ها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.ترافیک(GB)قیمت (تومان)
اسپید باکس10گیگابایت ترافیک داخلی معادل5 گیگابایت ترافیک بین الملل/با قابلیت افزایش سرعت تا 16مگ/فقط پنج شنبه و جمعه 7,000
اسپید باکس20گیگابایت ترافیک داخلی معادل10 گیگابایت ترافیک بین الملل/با قابلیت افزایش سرعت تا 16مگ/فقط پنج شنبه و جمعه 15,000
اسپید باکس10گیگابایت ترافیک داخلی معادل 5 گیگابایت ترافیک بین الملل/با قابلیت افزایش سرعت تا 16مگ/4روزه 15,000
اسپید باکس20گیگابایت ترافیک داخلی معادل10 گیگابایت ترافیک بین الملل/با قابلیت افزایش سرعت تا 16مگ/4روزه 25,000
اسپید باکس40گیگابایت ترافیک داخلی معادل20 گیگابایت ترافیک بین الملل/با قابلیت افزایش سرعت تا 16مگ/4روزه 40,000

اینترنت ADSL پرسرعت

مطالب مرتبط

سرور اختصاصی یا سرور مجازی؟ مساله این است!

سرور اختصاصی یا سرور مجازی؟ مساله این است!

اگر در فکر راه‌اندازی یک وب‌سایت تازه هستید، به طور قطع می‌دانید که برای شروع کار به خدمات هاستینگ برای میزبان اطلاعات وبسایت در بستر وب نیاز دارید. شرکت ارائه…

نویز خط تلفن چیست و چرا خط ها نویز دارند؟ چگونه می توان نویز خط را برطرف کرد؟

نویز خط تلفن چیست و چرا خط ها نویز دارند؟…

  یکی از عواملی که بر روی کیفیت اینترنت پرسرعت خانگی شما اثر می گذارد ، نویز خط تلفن می باشد. نویز هرگونه اختلالی است که بر سر راه برقراری…

ارتقا سرویس اینترنت ADSL به VDSL

ارتقا سرویس اینترنت ADSL به VDSL

امروزه اینترنت بخش عظیمی از زندگی ما را در بر گرفته است. طبیعتا هرچه اینترنت ما با کیفیت‌تر باشد، فعالیت‌های روزمره ما هم راحتتر انجام می‌شود. از این روی مودم…

سرور مجازی بورس چه تاثیری در معاملات دارد؟

سرور مجازی بورس چه تاثیری در معاملات دارد؟

هدف ما از تهیه‌ی این مقاله، آشنا کردن شما با سرور مجازی بورس و بیان مهم‌ترین کاربردهای آن است. به زبان ساده، سرور بورس را می‌توان یک کامپیوتر در برج…

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی