اینترنت +ADSL2

سرویس اینترنت +ADSL2 همواره از رایجترین راه هایی بوده است که کاربران برای اتصال به اینترنت ، از آن استفاده می کردند. اینترنت پرسرعت صفرویک سرعتی تا 16Mbps را به کاربر ارائه می کند.

سرویس اینترنت پر سرعت +ADSL2

  • لازم به ذکر است که پس از عبور از آستانه مصرف (FUP) ارتباط مشترک قطع نخواهد شد و سرویس پایه با سرعت 128 کیلو بیت بر ثانیه برای مشترک فعال خواهد شد.
  • به تمامی قیمت ها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
سرعت سرویس


ترافیک داخلی (GB)


ترافیک بین الملل (GB)


مدت دوره


قیمت سرویس (تومان)


قیمت ماهیانه سرویس (تومان)
512 (Kbps) 10 5 1ماهه 12,500 12,500
30 15 3ماهه 37,500 12,500
60 30 6ماهه 69,000 11,500
120 60 یکساله 132,000 11,000
1Mb 20 10 1ماهه 20,000 20,000
60 30 3ماهه 60,000 20,000
120 60 6ماهه 114,000 19,000
240 120 یکساله 216,000 18,000
2Mb 40 20 1ماهه 25,000 25,000
120 60 3ماهه 75,000 25,000
240 120 6ماهه 142,500 23,750
480 240 یکساله 270,000 22,500
3Mb 90 25 1ماهه 35,000 35,000
150 75 3ماهه 105,000 35,000
300 150 6ماهه 199,500 33,250
600 300 یکساله 378,000 31,500
4Mb 80 40 1ماهه 40,000 40,000
240 120 3ماهه 120,000 40,000
480 240 6ماهه 228,000 38,000
960 480 یکساله 432,000 36,000
8Mb 100 50 1ماهه 50,000 50,000
300 150 3ماهه 135,000 45,000
600 300 6ماهه 255,000 42,500
1200 600 یکساله 480,000 40,000
16Mb 200 100 1ماهه 80,000 80,000
600 300 3ماهه 216,000 72,000
1200 600 6ماهه 408,000 68,000
2400 1200 یکساله 768,000 64,000ترافیک(GB)قیمت (تومان)
1 2,000
3 6,000
5 10,000
10 20,000
20 40,000
30 56,100
50 93,500
70 122,500
100 165,000
200 300,000

سرویس اینترنت پر سرعت +ADSL2

  • لازم به ذکر است که پس از عبور از آستانه مصرف (FUP) ارتباط مشترک قطع نخواهد شد و سرویس پایه با سرعت 128 کیلو بیت بر ثانیه برای مشترک فعال خواهد شد.
  • به تمامی قیمت ها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
سرعت سرویس


ترافیک داخلی (GB)


ترافیک بین الملل (GB)


مدت دوره


قیمت سرویس (تومان)


قیمت ماهیانه سرویس (تومان)
4Mb 450 450 3 ماهه 48,000 16,000
16Mb 750 750 6 ماهه 168,000 28,000