اینترنت +ADSL2

سرویس اینترنت +ADSL2 همواره از رایجترین راه هایی بوده است که کاربران برای اتصال به اینترنت ، از آن استفاده می کردند. اینترنت پرسرعت صفرویک سرعتی تا 16Mbps را به کاربر ارائه می کند.

سرویس اینترنت پر سرعت +ADSL2

  • لازم به ذکر است که پس از عبور از آستانه مصرف (FUP) ارتباط مشترک قطع نخواهد شد و سرویس پایه با سرعت 128 کیلو بیت بر ثانیه برای مشترک فعال خواهد شد.
  • به تمامی قیمت ها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.سرعت سرویس


ترافیک داخلی (GB)


ترافیک بین الملل (GB)


مدت دوره


قیمت سرویس (تومان)


قیمت ماهیانه سرویس (تومان)


ثبت سفارش
512 (Kbps) 30 15 3ماهه 37,500 12,500 سفارش
60 30 6ماهه 71,000 11,800
120 60 یکساله 132,000 11,000
240 120 دوساله 240,000 10,000
1Mb 60 30 3ماهه 60,000 20,000 سفارش
120 60 6ماهه 116,000 19,300
240 120 یکساله 216,000 18,000
480 240 دوساله 380,000 15,830
2Mb 120 60 3ماهه 75,000 25,000 سفارش
240 120 6ماهه 144,000 24.000
480 240 یکساله 270,000 22,500
960 480 دوساله 480,000 20,000
3Mb 50 25 1ماهه 35,000 35,000 سفارش
150 75 3ماهه 105,000 35,000
300 150 6ماهه 199,500 33,250
600 300 یکساله 378,000 31,500
1200 600 دوساله 670,000 27,900
4Mb 80 40 1ماهه 40,000 40,000 سفارش
240 120 3ماهه 120,000 40,000
480 240 6ماهه 228,000 38,000
960 480 یکساله 432,000 36,000
1920 960 دوساله 770,000 32,000
8Mb 100 50 1ماهه 50,000 50,000 سفارش
300 150 3ماهه 145,000 48,300
600 300 6ماهه 274,000 45,600
1200 600 یکساله 510,000 42,500
2400 1200 دوساله 960,000 40,000
16Mb 200 100 1ماهه 80,000 80,000 سفارش
600 300 3ماهه 230,000 76,600
1200 600 6ماهه 435,000 72,500
2400 1200 یکساله 816,000 68,000
4800 2400 دوساله 1,536,000 64,000ترافیک(GB)قیمت (تومان)
1 2,000
3 6,000
5 10,000
10 20,000
20 40,000
30 60,000
40 80,000
50 95,000
70 126,000
100 170,000
200 320,000

اینترنت +ADSL2