گردهمایی سالانه مشترکین سازمانی صفرویک در ضیافت افطاری