گردهمایی سالانه مشترکین سازمانی صفرویک در ضیافت افطاری

تست

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی