چطور میتوانم برای نمایندگی اقدام کنم؟

۱۳۹۹-۰۶-۱۰

با مراجعه به سایت صفر و یک میتوانید فرم درخواست عاملیت فروش را تکمیل و ثبت نمایید.

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی