وقتی هنوز مقداری از سرویس فعلی باقی مانده؛ امکان خریداری سرویس جدید وجود دارد؟

۱۳۹۸-۰۳-۲۸

بله شما میتوانید زودتر از موعد جهت رزرو سرویس جدید اقدام نمایید. ولی دقت شود که اگر سرویس جدید را زودتر از پایان سرویس قبلی فعال کنید سرویس قبلی باطل میشود.

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی