من اینترنتم رو شارژ کردم به مدت یک ماه ، زودتر از یکماه اخطار سرویس تمام شده است آمده ، دلیلش چیست؟

۱۳۹۹-۰۶-۱۵

سرویس قبلی شما هنگام تمدید ، چند روز منفی بوده است و به دلیل عدم محاسبه روزهای منفی زمان سرویس بمدت روز های منفی به عقب برگشت داده شده است.

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی