درمورد ۱۰۰ گیگ هدیه کرونایی،طرقه فعال کردنش باید تو گیک باکس بریم .بعد از کلیک کردن بر روی گیگ اصلی انجام نمیشود.آیا باید بسته تمام شود بعد فعال شود؟

۱۳۹۸-۱۲-۲۰

جهت خرید گیگ باکس ۱۰۰ گیگ شکست کرونا باید از طریق خرید حجم و قسمت گیگ باکس حجم را خریداری کنید و الویت مصرف حجم با این گیگ باکس می باشد.

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی