سرویس های TDLTE تا چه سرعتی باز است؟

۱۳۹۷-۱۰-۲۲

سرویس های TDLTE تا ۴۰ مگ باز است.

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی