خط منزل به نام من نیست، امکان ثبت‌نام برای من وجود دارد؟

۱۳۹۹-۰۶-۱۱

با کد ملی خود بعنوان استفاده کننده ثبت نام نمایید چنانچه به احتمال ۵۰ درصد خط برگشت داده شد هزینه پرداختی عودت داده میشود.

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی