برای سرویس TDLTE آیا باید سیم کارت و مودم حتما از شرکت تهیه شود؟

۱۳۹۷-۱۰-۲۲

اگر مشترکی مودم دارد میتواند سیم کارت و سرویس را از شرکت تهیه کند.

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی