برای دانلود در شیفت رایگان، آیا نیاز به قطع ارتباط و اتصال مجدد داریم؟

۱۳۹۷-۰۴-۳۰

خیر نیاز به دیسکانکت نمیباشد و سیستم به صورت اتوماتیک در تایم رایگان از حجم شما کسر نمیکند. ( در واقع حجم مصرفی را محاسبه ریالی نمی کند یا ۵۰% در برخی سرویسها )

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی