آیا می شود قبل از پایان یافتن زمان سرویس خریداری شده آن را با سرویسی دیگر تعویض کرد؟

۱۳۹۹-۰۶-۱۶

چنانچه زمان باقیمانده سرویس بیشتر از ۳ روز باشد امکان تغییر سرویس میباشد.

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی