آیا مودم های مخصوص برای سرویس TDLTE نیاز است؟

۱۳۹۷-۱۰-۲۲

بله . مودم های مخصوص که سیم کارت میخورد.

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی