میخوام تمدید کنم اما پیغام میده نام کاربری شما مجاز به تمدید دیگری نمیباشد؟

میخوام تمدید کنم اما پیغام میده نام کاربری شما مجاز به تمدید دیگری نمیباشد؟

۱۳۹۷-۰۴-۱۷

میخوام تمدید کنم اما پیغام میده نام کاربری شما مجاز به تمدید دیگری نمیباشد؟

این پیغام به دلیل وجود یک فاکتور پرداخت نشده میباشد آن را حذف نموده و مجدد ثبت فاکتور نمایید.

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی