دیتاسنتر صفر و یک

سرورهای اختصاصی

سرورهای اختصاصی

DEDICATED SERVERS


DS 1

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • Intel® Core™ i3-3220
  (2 Core, 4 Threads, 3 MB Cache)
 • RAM: 8 GB
 • Storage: 1 TB SATA
 • Traffic: 1000 GB/Month
 • Routable IP: 1
 • Price: 2,450,000 Rial/Month
 • اطلاعات بیشتر

  ارائه KVM رایگان تا 24 ساعت پس از راه اندازی

DS 2

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • Intel® Core™ i5-4460 or 3570
  (4 Core, 4 Threads, 6 MB Cache)
 • RAM: 8 GB
 • Storage: 1 TB SATA
 • Traffic: 2000 GB/Month
 • Routable IP: 1
 • Price: 3,450,000 Rial/Month
 • اطلاعات بیشتر

  ارائه KVM رایگان تا 24 ساعت پس از راه اندازی

DS 3

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • Intel® Xeon® E3-1220
  (4 Core, 4 Threads, 8 MB Cache)
 • RAM: 8 GB ECC
 • Storage: 1 TB SATA
 • Traffic: 3000 GB/Month
 • Routable IP: 1
 • Price: 4,450,000 Rial/Month
 • اطلاعات بیشتر

  امکان ارائه ILO به صورت رایگان

DS 4

شروع از 3,850,000 ریالماهانه
 • Intel® Xeon® E3-1231 or 1230
  (4 Core, 8 Threads, 8 MB Cache)
 • RAM: 16 GB ECC
 • Storage: 2*1 TB SATA
 • Traffic: 4000 GB/Month
 • Routable IP: 1
 • Price: 6,450,000 Rial/Month
 • اطلاعات بیشتر

  امکان ارائه ILO به صورت رایگان

DS 5

شروع از 5,450,000 ریالماهانه
 • Intel® Xeon® E5-2670
  (8 Core, 16 Threads, 20 MB Cache)
 • RAM: 24 GB ECC
 • Storage: 2*1 TB SATA+
  128GB SSD
 • Traffic: 4000 GB/Month
 • Routable IP: 1
 • Price: 8,950,000 Rial/Month
 • اطلاعات بیشتر

  امکان ارائه ILO به صورت رایگان

DS 6

شروع از 8,000,000 ریالماهانه
 • Intel® Xeon® 2*X5675
  2*(6 Core, 12 Threads, 12 MB Cache)
 • RAM: 32 GB ECC
 • Storage: 2*600GB SAS 10K
 • Traffic: 5000 GB/Month
 • Routable IP: 1
 • Price: 11,950,000 Rial/Month
 • اطلاعات بیشتر

  امکان ارائه ILO به صورت رایگان


خدمات اضافه

شرحمبلغ ماهانه (ریال)
HDD 1TB SATA450.000
HDD 128GB SSD600.000
HDD 250GB SSD800.000
HDD 500GB SSD1.400.000
HDD 600 GB SAS (10 K)1.600.000
RAM 8GB400.000
RAM 8GB ECC600.000
Extra Traffic per 1 TB/Month (Send)180.000
Extra Traffic per 1 TB/Month (Receive)1.600.000
KVM200.000
Storage (FTP Space, 30GB)200.000
Switch Port (1Gbps)200.000
Firewall (10 Rules)1.500.000
IP (internet, intranet)50.000


توضیحات

 • پشتیبانی 24*7 تمامی سرویسها.
 • ارائه دسترسی مانیتورینگ جهت مشاهده مصرف ترافیک سرور.
 • امکان ارسال تیکت به منظور ارتباط با واحد پشتیبانی فنی و فروش.
 • نصب رایگان سیستم عامل بر روی تمامی سرویس ها.
 • نصب و راه اندازی فیزیکی تمامی سرویس ها به صورت رایگان.
 • مشاوره فروش و تحویل سریع سرور.
 • امکان ارائه فایروال سخت افزاری اختصاصی (10 رول).
 • امکان ارائه IP اضافی (اینترنت و اینترانت) با تایید واحد فنی.
 • در صورت مصرف ترافیک بیش از حد مشخص شده در پلن ها، ما به التفاوت محاسبه و دریافت می گردد.

سرورهای مجازی
سرورهای مجازی

VIRTUAL PRIVATE SERVERS

VPS 1

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • Core: 1
 • RAM: 512 MB
 • Storage: 60 GB
 • Traffic: 250 GB/Month
 • Routable IP: 1
 • Price: 590,000 Rial/Month
 • اطلاعات بیشتر

  امکان دسترسی کنسول

VPS 2

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • Core: 1
 • RAM: 1 GB
 • Storage: 80 GB
 • Traffic: 500 GB/Month
 • Routable IP: 1
 • Price: 890,000 Rial/Month
 • اطلاعات بیشتر

  امکان دسترسی کنسول

VPS 3

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • Core: 2
 • RAM: 2 GB
 • Storage: 100 GB
 • Traffic: 750 GB/Month
 • Routable IP: 1
 • Price: 1,190,000 Rial/Month
 • اطلاعات بیشتر

  امکان دسترسی کنسول

VPS 4

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • Core: 2
 • RAM: 3 GB
 • Storage: 120 GB
 • Traffic: 1000 GB/Month
 • Routable IP: 1
 • Price: 1,490,000 Rial/Month
 • اطلاعات بیشتر

  امکان دسترسی کنسول

VPS 5

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • Core: 4
 • RAM: 4 GB
 • Storage: 180 GB
 • Traffic: 1500 GB/Month
 • Routable IP: 1
 • Price: 1,790,000 Rial/Month
 • اطلاعات بیشتر

  امکان دسترسی کنسول


خدمات اضافه

شرحمبلغ ماهانه (ریال)
RAM 1 GB100.000
CPU 1 Core200.000
Storage (FTP Space, 30GB)200.000
Firewall (10 Rules)1.500.000
IP (internet, intranet)50.000
Extra Traffic per 1 TB/Month (Send)180.000
Extra Traffic per 1 TB/Month (Receive)1.600.000


توضیحات

 • پشتیبانی 24*7 تمامی سرویسها.
 • ارائه دسترسی مانیتورینگ جهت مشاهده مصرف ترافیک سرور.
 • امکان ارسال تیکت به منظور ارتباط با واحد پشتیبانی فنی و فروش.
 • امکان ارائه IP اضافی (اینترنت و اینترانت) با تایید واحد فنی.
 • نصب رایگان سیستم عامل بر روی تمامی سرویس ها.
 • مشاوره فروش و تحویل سریع سرور.
 • امکان ارائه فایروال سخت افزاری اختصاصی (10 رول).
 • در صورت مصرف ترافیک بیش از حد مشخص شده در پلن ها، ما به التفاوت محاسبه و دریافت می گردد.

سرورهای ابری

سرورهای ابری

CLOUD SERVERS


CS 1

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • Core: 1
 • RAM: 1 GB
 • Storage: 60 GB
 • Traffic: 100 GB/Month
 • Routable IP: 1
 • Price: 790,000 Rial/Month
 • اطلاعات بیشتر

  امکان دسترسی پنل مدیریتی

CS 2

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • Core: 2
 • RAM: 2 GB
 • Storage: 90 GB
 • Traffic: 200 GB/Month
 • Routable IP: 1
 • Price: 1,090,000 Rial/Month
 • اطلاعات بیشتر

  امکان دسترسی پنل مدیریتی

CS 3

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • Core: 3
 • RAM: 3 GB
 • Storage: 120 GB
 • Traffic: 300 GB/Month
 • Routable IP: 1
 • Price: 1,390,000 Rial/Month
 • اطلاعات بیشتر

  امکان دسترسی پنل مدیریتی

CS 4

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • Core: 4
 • RAM: 4 GB
 • Storage: 160 GB
 • Traffic: 500 GB/Month
 • Routable IP: 1
 • Price: 1,690,000 Rial/Month
 • اطلاعات بیشتر

  امکان دسترسی پنل مدیریتی


خدمات اضافه

شرحمبلغ ماهانه (ریال)
RAM 1 GB100.000
CPU 1 Core200.000
Storage (FTP Space, 30GB)200.000
Firewall (10 Rules)1.500.000
IP (internet, intranet)50.000
Extra Traffic per 100 GB/Month200.000

توضیحات

 • پشتیبانی 24*7 تمامی سرویسها.
 • امکان ارسال تیکت به منظور ارتباط با واحد پشتیبانی فنی و فروش .
 • نصب رایگان سیستم عامل بر روی تمامی سرویس ها.
 • مشاوره فروش و تحویل آنی سرویس.
 • امکان ارائه فایروال سخت افزاری اختصاصی (10 رول).
 • امکان ارائه IP اضافی (اینترنت و اینترانت) با تایید واحد فنی.

اجاره فضای رک

اجاره فضای رک

CO LOCATION


1 Unit

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • Amperage: 3 Amp
 • Traffic: 150 GB/Month
 • IP/IPs: 1 (/30)
 • Price: 1,300,000 Rial/Month
 • اطلاعات بیشتر

  ارائه KVM رایگان تا 24 ساعت پس از راه اندازی

2 Units

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • Amperage: 3 Amp
 • Traffic: 200 GB/Month
 • IP/IPs: 1 (/30)
 • Price: 2,500,000 Rial/Month
 • اطلاعات بیشتر

  ارائه KVM رایگان تا 24 ساعت پس از راه اندازی

3 Units

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • Amperage: 5 Amp
 • Traffic: 300 GB/Month
 • IP/IPs: 8 (/29)
 • Price: 3,600,000 Rial/Month
 • اطلاعات بیشتر

  ارائه KVM رایگان تا 24 ساعت پس از راه اندازی

4 Units

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • Amperage: 6 Amp
 • Traffic: 500 GB/Month
 • IP/IPs: 8 (/29)
 • Price: 4,600,000 Rial/Month
 • اطلاعات بیشتر

  ارائه KVM رایگان تا 24 ساعت پس از راه اندازی

10 Units

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • Amperage: 8 Amp
 • Traffic: 800 GB/Month
 • IP/IPs: 8 (/29)
 • Price: 10,000,000 Rial/Month
 • اطلاعات بیشتر

  ارائه KVM رایگان تا 24 ساعت پس از راه اندازی

20 Units
Half Rack

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • Amperage: 12 Amp
 • Traffic: 1000 GB/Month
 • IP/IPs: 16 (/28)
 • Price: 18,000,000 Rial/Month
 • اطلاعات بیشتر

  ارائه KVM رایگان تا 24 ساعت پس از راه اندازی

40 Units
Full Rack

شروع از 2,450,000ریالماهانه
 • Amperage: 16 Amp
 • Traffic: 1500 GB/Month
 • IP/IPs: 32 (/27)
 • Price: 32,000,000 Rial/Month
 • اطلاعات بیشتر

  ارائه KVM رایگان تا 24 ساعت پس از راه اندازی


خدمات اضافه

شرحمبلغ ماهانه (ریال)
Extra Unit1.000.000
KVM200.000
Storage (FTP Space, 30GB)200.000
Firewall (10 Rules)1.500.000
IP (internet, intranet)50.000
Extra Traffic per 1 TB/Month (Send)180.000
Extra Traffic per 1 TB/Month (Receive)1.600.000
Redundant Power Supply (Per Port)200.000
Cross Connection (Per Port)200.000
Switch Port (1Gbps)200.000


توضیحات

 • پشتیبانی 24*7 تمامی سرویسها.
 • ارائه دسترسی مانیتورینگ جهت مشاهده مصرف ترافیک سرور.
 • امکان ارسال تیکت به منظور ارتباط با واحد پشتیبانی فنی و فروش.
 • نصب رایگان سیستم عامل بر روی تمامی سرویس ها.
 • ارائه یک پورت شبکه و برق به صورت رایگان.
 • نصب و راه اندازی فیزیکی تمامی سرویس ها به صورت رایگان در ساعات اداری انجام خواهد شد.
 • مشاوره فروش و تحویل سریع سرور.
 • امکان ارائه فایروال سخت افزاری اختصاصی (10 رول).
 • امکان ارائه IP اضافی (اینترنت و اینترانت) با تایید واحد فنی.
 • در صورت نیاز مشترک انجام BGP با اخذ مبلغ 1/500/000 ریال برای یک بار امکان پذیر می باشد.
 • در صورت مصرف ترافیک بیش از حد مشخص شده در پلن ها، ما به التفاوت محاسبه و دریافت می گردد.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.