همایش نمایندگان شرکت صفر و یک پرداز

همایش نمایندگان شرکت صفر و یک پرداز

۱۳۹۷-۰۴-۲۳

همایش نمایندگان شرکت صفر و یک پرداز

در این همایش که با حضور مدیرعامل محترم شرکت صفرویک پرداز برگزار گردید، از نمایندگان برتر تقدیر به عمل آمد.