اعلام شکایت

صفرویک همواره در تلاش است رضایت شما مشترکین گرامی را جلب نماید. درصورتی که از ارائه خدمات ناراضی می باشید، فرم شکایات را برای رسیدگی تکمیل نمایید.

مراحل انجام کار

بر اساس مجوز ها و ایزو ها

سیستم مدیریت کیفیت 9001:2008 ISO و 10002:2014 ISO شرکت صفرو یک در جهت حرکت در مسیر رشد و تعالی اقدام به پیاده¬سازی سیستم مدیریت کیفیت نمود و موفق به اخذ گواهینامه¬های ISI9001:2008 و ISO10002:2014 از شرکت گواهی¬دهنده IMQ گردید.

فرم شکایات