مشاهده سرویس ها

سرویس های جشنواره

 • با سرعت
  Mbps
  8
  240 GB
  معادل 120 گیگ بین الملل
  ماهیانه 16,600 تومان
  خرید
 • با سرعت
  Mbps
  8
  1500 GB
  معادل 750 گیگ بین الملل
  ماهیانه 45,000 تومان
  خرید
 • با سرعت
  Mbps
  16
  2500 GB
  معادل 1250 گیگ بین الملل
  ماهیانه 85,000 تومان
  خرید
 • با سرعت
  Mbps
  16
  6000 GB
  معادل 3000 گیگ بین الملل
  ماهیانه 152,833 تومان
  خرید
 • با سرعت
  Mbps
  8
  1500 GB
  معادل 750 گیگ بین الملل
  6 ماهه 350,000 تومان
  تمدید
 • با سرعت
  Mbps
  16
  2500 GB
  معادل 1250 گیگ بین الملل
  6 ماهه 600,000 تومان
  تمدید

ویژگی های صفر و یک