نحوه بررسی پوشش دهی مرکز مخابراتی مان به چه صورتی است؟

نحوه بررسی پوشش دهی مرکز مخابراتی مان به چه صورتی است؟

۱۳۹۷-۰۴-۱۷

نحوه بررسی پوشش دهی مرکز مخابراتی مان به چه صورتی است؟

ابتدا وارد آدرس سایت www.0-1.ir شده و در قسمت بررسی پوشش خدمات شماره خط به همراه کد شهر وارد نموده و وضعیت سرویس دهی را مشاهده نمایید.

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی