سرویسم را شارژ کردم پول از حسابم کسر شده ، اما سرویس شارژ نشده است؟

سرویسم را شارژ کردم پول از حسابم کسر شده ، اما سرویس شارژ نشده است؟

۱۳۹۷-۰۴-۱۷

سرویسم را شارژ کردم پول از حسابم کسر شده ، اما سرویس شارژ نشده است؟

حدود ۲۰ دقیقه صبر کنید اگر شارژ اعمال نشد ، احتمالا تراکنش بانکی ناموفق بوده است و باید دوباره شارژ کنید و چنانچه پول ظرف ۷۲ ساعت آینده به حسابتان برگشت داده نشد با امور مشترکین تماس بگیرید.

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی