درخواست سرویس ارائه سرویس در برج ها و مجتمع ها

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی