خط منزل به نام من نیست، امکان ثبت‌نام برای من وجود دارد؟

خط منزل به نام من نیست، امکان ثبت‌نام برای من وجود دارد؟

۱۳۹۷-۰۴-۱۷

خط منزل به نام من نیست، امکان ثبت‌نام برای من وجود دارد؟

با کد ملی خود بعنوان استفاده کننده ثبت نام نمایید چنانچه به احتمال ۵۰ درصد خط برگشت داده شد هزینه پرداختی عودت داده میشود

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی