صفحه اصلی
اطلاعیه : عدم رایگان بودن شبکه شاد
۰۳ شهریور ۱۴۰۰

به دستور وزارت محترم ارتباطات از تاریخ ۱ تیرماه ۱۴۰۰ ترافیک مورد استفاده در شبکه شاد رایگان نمیباشد و ۱/۳ ترافیک بین الملل محاسب میگردد .

دسته بندی ها : اخبار