ارتقا سرویس امکان پذیر هست؟

ارتقا سرویس امکان پذیر هست؟

۱۳۹۷-۰۴-۱۷

ارتقا سرویس امکان پذیر هست؟

ارتقاء سرویس به سرویسهای با ارزش ریالی بیشتر بیشتر در هر زمان با پرداخت هزینه در محدوده نوع سرویس قبلی امکان پذیر می باشد ولی کاهش یا لغو خرید میسر نمی باشد.

شرکت صفرویک دارای مجوز Servco به شماره 20-95-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی