Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

آشنایی با رگولاتوری ( سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي )

تاریخچه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوری) با استناد به ماده ۷ قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ مجلس شوراي اسلامي از پیوستگی معاونت امور مخابراتي وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات و اداره كل ارتباطات راديويي، به منظور ايفاي وظايف و اختيارات حاكميتي، نظارتي و اجرايي تاسيس شد. اين سازمان يك نهاد مستقل قانون گذار و نظارتي  در حوزه  ICT است و یکی از مهمترین سازمان های زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد،  كه نقش آن رقابتي كردن بازار خدمات مخابراتي، بالا بردن سطح کیفی سرویس ها و ارائه خدمات آنهاست. یکی از اصلی ترین وظایف این نهاد رونق بخشیدن به فرآیند خصوصي سازی است که به این موضوع در اساسنامه سازمان نیز اشاره شده است.
این سازمان به منظور اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف و ايفاي وظايف مورد نظر در بخش ارتباطات راديويي تاسيس شده و رئيس اين سازمان سمت معاون وزير را دارد.

اهداف اصلی رگولاتوری
 • تثبیت جایگاه سیاست گذاری، نظارتی و حاکمیت کلی و فاصله گرفتن از امور تصدی گری غیر ضروری.
 • تسهیل حضور بخش خصوصی و ترغیب آن برای مشارکت بیش تر در پذیرش امور تصدی گری.
 • حفظ منافع ملی.
 • ایجاد رقابت سالم در میان فعالان.
 • ریشه کنی فساد.
حقوق مشترکین
 • مشخصات و نرخ خدمات باید به نحوی مناسب و کامل و بطور رایگان به اطلاع متقاضیان و مشترکین رسانده شود.
 • مکانی مناسب برای پاسخگویی به مشترکین و متقاضیان با نشانی دقیق و ساعت کاری مشخص به آگاهی ایشان برسد.
 • دارنده ی پروانه فقط حق ارائه ی خدماتی را دارد که در شرایط دارنده ی پروانه و ضمائم آن قید شده باشد.
 • خدمات قابل ارائه از سوی دارنده پروانه منحصر به محدوده جغرافیایی تعیین شده در پروانه می باشد.
 • دارنده ی پروانه ملزم به اعلام زمان شروع و مدت ثبت نام، چگونگی دریافت وجه، نحوه ی دریافت مدارک، زمان برقراری خدمات و دیگر موارد مقتضی به روش مناسب، برای مشترکین است.
 • در صورت اختلاف بین دارنده پروانه و مشترکین و متقاضیان یا در صورتی که هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، در مرحله ی نخست از طریق مذاکره بین طرفین، نسبت به رفع اختلاف اقدام خواهد شد؛ و در صورت عدم توافق، مرجع رسیدگی طبق شرایط مندرج در پروانه عمل خواهد کرد.
 • در صورتی که مشترک به کلیه تعهدات خود عمل نماید، دارنده پروانه ملزم به استمرار در ارائه ی خدمات می باشد.
 • دارنده ی پروانه موظف است خرابی های ارتباط مشترکین را ظرف مدت اعلام شده رفع نماید.
 • ضروری است بین دارندگان پروانه و متقاضیان، قراردادی منعقد گردد که علاوه بر موارد مورد نیاز قرارداد مواردی چون نوع و زمان برقراری خدمات، شیوه های دریافت وجه، حل اختلاف و پرداخت جریمه در صورت قطع خدمات بیش از مدت زمان مجاز، نیز در متن قرارداد ذکر شود.
 • درخواست خدمات از سوی متقاضیان به هر تعداد بلامانع است.
 • ارائه خدمات در محدوده امکانات فنی هر مرکز و با رعایت حق تقدم نوبت متقاضی انجام می پذیرد.
 • تبصره : دارنده ی پروانه، مکلف است در جهت ایجاد امکانات فنی برای فراهم آوردن تقاضای مشترکین  کوشش لازم را به عمل آورد.
 • قطع موقت خدمات باید با تکمیل فرم تقاضای قطع، از طرف مشترک، وکیل قانونی وی، استفاده کننده (با ارائه مدارک مندرج در دستورالعمل اجرائی) و یا هر یک از وراث انجام شود و پس از تسویه حساب آبونمان و دیون معوقه با اخذ تعهد از استفاده کننده و ورثه، مبنی بر پاسخگویی به مدعی صورت پذیرد .
 • ارائه مجدد خدمات با تقاضا نامه ی کتبی صاحب امتیاز یا وکیل قانونی وی و با استناد به اسناد معتبر و ارائه برگ تسویه حساب آبونمان و سایر دیون خدمات انجام می شود.
موضوع پروانه

این پروانه فقط برای ارائه ی خدمات عمومی انتقال داده ها به دارنده پروانه اعطا می شود و ارایه هر نوع خدمات دیگر موکول به اعلام موافقت کتبی اعطا کننده ی پروانه و یا اخذ پروانه جداگانه خواهد بود.

شرح خدمات:
الف- برقراری ارتباط و انتقال داده ها، به صورت باسیم یا بی سیم، دائم یا موقت، بین هر پایانه ثابت متصل به تجهیزات دارنده پروانه با پایانه های متصل به شبکه دارنده پروانه و سایر شبکه های انتقال داده ها در داخل کشور.
ب- سایر خدماتی که اعطا کننده پروانه به عنوان بخشی از خدمات عمومی انتقال داده ها محسوب شود، یا مجوز ارایه آن از اعطا کننده پروانه دریافت شده باشد.

تبصره : انجام عملیات حفاری، کانال کشی، نصب دکل به منظور کابل گذاری و نصب تاسیسات مربوطه در فضای عمومی شهری در چارچوب این پروانه ممنوع می باشد. انجام عملیات فوق الذکر به موازات شبکه زیر ساخت کشوری برای تامین ارتباط بین شهری نیز ممنوع بوده و تنها در انحصار دولت می باشد. بدیهی است استفاده از ارتباطات رادیویی تنها پس از اخذ مجوز های لازم در هر مورد امکان پذیر است.
وظایف دارنده پروانه:
الف- تامین هر نوع تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای موارد مذکور در شرح خدمات؛
ب- بهره برداری و نگهداری شبکه ی دارنده پروانه در چارچوب شرح خدمات؛
ج-  ارایه خدمات تعریف شده مطابق با شرایط مندرج در این پروانه؛
تبصره : در اجرای وظایف مندرج در بند ب، دارنده پروانه می تواند اقدام به طراحی، نصب، راه اندازی، تعمیر، تعویض و جابجایی هر نوع دستگاه مخابراتی وابسته در ناحیه خدماتی خود نماید.

تعهدات دارنده پروانه:

 •      فعاليت در چارچوب پروانه و رعايت دقيق تعهدات.
 •      رعايت حقوق مشتري و اجراي دقيق توافق نامه سطح سرويس .(SLA)
 •      استفاده از تجهيزات مجاز و استاندارد.
 •      جلوگيري از هرگونه فعاليت غير مجاز در حوزه ICT.
 •      رعايت دقيق شاخص هاي مرزدار از قبيل فركانس، پهناي باند فركانسي، محدوده جغرافيايي، پهناي باند اينترنت و غيره.

لیست قوانین و مقررات مرتبط با رگولاتوری

آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

ماده ۶۱ -۶۲ -۷۰ شورای رقابت

ماده ۱۰ قانون مدنی

ماده ۴۵ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

مجموعه قوانین شرکت مخابرات ایران

قانون جرایم رایانه ای

لیست مصوبات کمیسون تنظیم مقررات ارتباطات

ردیفشماره مصوبهموضوعدسته بندیتاریخ ابلاغ سازماندریافت فایل
1جلسه شماره ۱۴بررسی و تصویب مفررات تامین، توزیع و ارایه خدمات اینترنت خدمات ثابت ۸۵/۰۵/۰۱نمایش
۲جلسه شماره ۲۶بررسی و تصویب تعرفه تامین ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی به شبکه های شهری بین شهری و بین الملل و شبکه ملی انتقال داده ها خدمات ثابت ۸۶/۰۴/۱۷نمایش
۳ جلسه شماره ۴۹ اصلاح بندیک الزامات شرکت در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه -بررسی و تصویب تعرفه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت – دریافت کارمزد به جای حق السهم توسط دفاتر خدمات ارتباطی در رابطه با خدمات پستی – تصمیم گیری درباره ادامه فعالیت شرکت های فاقد مجوز دارای قرارداد لینک VOIP متقارن قبل از تاریخ ۸۴/۹/۱ با شرکت های مخابرات استان ها و یا شرکت فناوری اطلاعاتمقررات عمومی ۸۷/۰۷/۰۸
نمایش
4 جلسه شماره ۸۶تعیین تمامی تعرفه های مصوب کمیسیون به عنوان سقف تعرفه ارایه خدمات ارتباطی -اصلاح جدول نرخ اینترنت مصوبه جلسه شماره ۲۶ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۷ ( ارائه پیشنهاد نرخ اینترنت پرسرعت توسط سازمان با ضریب اشتراک ۱ به ۱۰)مقررات عمومی ۸۹/۰۳/۱۶نمایش
5 جلسه شماره ۹۰ ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدماتSLA خدمات ارتباطات داده ها خدمات ثابت ۸۹/۰۵/۱۰نمایش
6 جلسه شماره ۹۶ضوابط ناظر بر میزبانی و تبادل محتوا در شبکه های ارتباطی و فنآوری اطلاعات خدمات ثابت ۸۹/۰۷/۱۸نمایش
7 جلسه شماره ۹۷ آیین نامه تعاملی شرکت های مخابراتی با شرکت های ندا خدمات ثابت ۸۹/۰۸/۰۲نمایش
8جلسه شماره ۱۱۲تعرفه واگذاری خطوط E۱ از سوی مخابرات خدمات ثابت ۹۰/۰۳/۰۸نمایش
9جلسه شماره ۱۲۰ بخشنامه به: کليه ثبت کنندگان محلی(LIRs)، شرکت های PAP و ارايه دهنده خدمات ميزبانی داخلیمقررات عمومی۹۱/۰۷/۳۰نمایش
10 مصوبه جلسه شماره ۱۴۳ تمدید اعتبار دارندگان پروانه عرضه کنندگان و توزیع کنندگان خدمات اینترنت ISP/ISDP خدمات ثابت ۹۱/۰۳/۲۸نمایش
11 مصوبه شماره ۱۴۶تعرفه مكالمات بين الملل صادره از كشور و ترانزيت ترافيك بين الملل خدمات ثابت۹۱/۰۵/۱۸نمایش
12 مصوبه جلسه شماره ۱۴۷ تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی خدمات ثابت ۹۱/۰۶/۰۵نمایش
13 جلسه شماره ۱۴۹ آيين نامه ساماندهي و توسعه سامانه هاي نام دامنه (Domain Name Systems) در شبكه ملي اطلاعاتخدمات ثابت ۹۱/۰۷/۰۲نمایش
14 مصوبه ۱۵۱ درخواست کاهش مبالغ تضامين بانکی حسن انجام تعهدات دارندگان پروانه عرضه خدمات اینترنت ( ISP) و توزیع خدمات اینترنت ( ISDP)خدمات ثابت۹۱/۰۷/۳۰نمایش
15جلسه شماره ۱۵۲ تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSLخدمات ثابت۹۱/۰۸/۱۴نمایش
16 شماره ۱ جلسه شماره ۱۵۳ سقف تعرفه فروش پهنای باند اینترنت خدمات ثابت ۹۱/۰۸/۲۸نمایش
17 جلسه شماره ۱۵۳ اصلاح تعرفه مكالمات صادره بين الملل مصوب جلسه شماره ۱۴۶ كميسيونخدمات ثابت۹۱/۰۸/۲۸نمایش
18مصوبه جلسه شماره ۱۵۴ تعرفه ارایه خدمات VPLS خدمات ثابت۹۱/۱۰/۱۰نمایش
19شماره ۱جلسه شماره ۱۶۳ آیین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت های داخل کشور در بخش اتباطات و فناوری اطلاعاتمقررات عمومی۹۲/۰۲/۲۹نمایش
20شماره ۳ جلسه شماره ۱۶۵ پیوست مقررات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران مقررات عمومی ۹۲/۰۳/۲۶نمایش
21 شماره ۲ جلسه شماره ۱۶۶ تصميم گيري در باره تعرفه فروش پهناي باند اينترنت موضوع اجراي مصوبات شماره ۴۹ و ۸۶ كميسيونخدمات ثابت ۹۲/۰۳/۳۰نمایش
22 شماره ۶ جلسه شماره ۱۶۶ تعرفه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات خدمات ثابت ۹۲/۰۳/۳۰نمایش
23شماره ۷ جلسه شماره ۱۶۶ تعرفه واگذاری ماهانه برق در مراکز مخابراتی خدمات ثابت۹۲/۰۳/۳۰نمایش
24شماره ۸ جلسه شماره ۱۶۶تعرفه حق استفاده از فضای شماره گذاری (تعرفه واگذاری هر شماره برای تلفن ثابت، تلفن همراه و هر شماره شبکه wimax ، جایگزین بند ۲ مصوبه ۴۱ و بند ۱ مصوبه ۶۴)مقررات عمومی۹۲/۰۳/۳۰نمایش
25 شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۷ تعرفه اجاره لينك هاي كم سرعت و پر سرعت شبكه سيگنالينگ سراسري شركت ارتباطات زيرساخت خدمات ثابت ۹۲/۰۳/۳۰نمایش
26شماره ۶ جلسه شماره ۱۶۷ تعیین مبلغ ضمانتنامه صدور پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های رادیویی ارتباطات رادیویی ۹۲/۰۳/۳۰نمایش
27 شماره ۱ جلسه شماره ۱۷۲ دريافت هزينه اتصال به شبكه زير ساخت بر حسب دقيقه خدمات ثابت ۹۲/۰۶/۰۳نمایش
28 شماره ۲ جلسه شماره ۱۷۲ لزوم ارايه خدمات مشمول موضوع پروانه و خدمات عمومي قابل ارايه توسط دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اساس تعرفه هاي مصوب كميسيون -۲ ارزيابي مستمر عملكرد اپراتورها -۳ تمديد اعتبار تعرفه هاي مصوب جلسه شماره ۸۷ كميسيون براي ارايه خدمات دسترسي به اينترنت از طريق فناوري وايمكسمقررات عمومی ۹۲/۰۶/۰۳نمایش
29 شماره ۱ جلسه شماره ۱۷۵اصلاح بند ۲-۲ماده ۳ آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی مصوب جلسه شماره ۱۱۳ مورخ ۹۰/۰۳/۲۲خدمات ثابت ۹۲/۰۷/۱۴
نمایش
30شماره ۲ جلسه شماره ۱۷۶تعرفه واگذاری سرشماری های ۴ و ۵ رقمی استانی و کشوری خدمات ثابت ۹۲/۰۷/۲۸نمایش
31شماره ۴ جلسه شماره ۱۷۶استفاده از فناوري موسوم به WiFi ارتباطات رادیویی۹۲/۰۷/۲۸
نمایش
32شماره ۲جلسه شماره ۱۷۷ اصلاحیه مصوبه شماره ۹۰ کمیسیون ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدماتSLA خدمات ارتباطات داده ها خدمات ثابت ۹۲/۰۸/۱۲
نمایش
33شماره۳ جلسه شماره ۱۷۷آیین نامه جامع ساماندهی نشانه های عددی اینترنتی کشور مقررات عمومی ۹۲/۰۸/۱۲
نمایش
34 جلسه شماره ۱۷۹ اصلاح تاریخ اجرای مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۶۶ کمیسیون خدمات ثابت ۹۲/۱۰/۰۸
نمایش
35جلسه شماره ۱۸۱ تعرفه ارایه خدمات اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری ADSL-به منظور کاهش هزینه اینترنت در سبد خانوار با بررسی زنجیره هزینه های ارایه خدمات اینترنت بر مبنای قیمت عادله روز خدمات ثابت ۹۲/۱۱/۱۳
نمایش
36شماره ۱ جلسه شماره ۱۸۴ مهلت تسويه حساب مالي بين دارندگان پروانه در اتصال متقابل خدمات همراه ۹۲/۱۲/۲۵
نمایش
37شماره ۵ جلسه شماره ۱۸۷ تمدید مدت اعتبار پروانه های ارایه خدمات تلفن ثابت و خدمات انتقال داده از طریق خطوط کابلی تا پایان شهریور ۹۳ خدمات ثابت ۹۳/۰۲/۲۱
نمایش
38 شماره ۳ جلسه ۱۸۹تعرفه اجاره استفاده از فضا به ميزان كسري از يك متر مربع در مراكز مخابراتي خدمات ثابت ۹۳/۰۳/۱۸
نمایش
39شماره ۱ جلسه ۱۹۰ دستورالعمل پیشگیری، شناسایی و پیگرد مرتکبان برقراری مبادله و انتقال غیرمجاز ارتباطات مخابراتی و رایانه ای مقررات عمومی ۹۳/۰۳/۲۹
نمایش
40 شماره ۳ جلسه شماره ۱۹۰نحوه ارتقاء پروانه فعالیت اپراتور های وایمکس خدمات ثابت ۹۳/۰۳/۲۹
نمایش
41شماره ۴ جلسه شماره ۱۹۰ اصول حاکم بر تعرفه ارایه خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی خدمات همراه ۹۳/۰۳/۲۹
نمایش
42شماره ۳ جلسه شماره ۱۹۱ تعرفه برقراری و نگهداری خطوط ADSL برای نرخ بیت های بالاتر از ۲۰۴۸ کیلوبیت بر ثانیه تعرفه سرویس ۹۳/۰۳/۲۹
نمایش
43شماره ۱جلسه شماره ۱۹۲ دستورالعمل نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مقررات عمومی ۹۳/۰۳/۳۰
نمایش
44شماره ۳جلسه شماره ۲۰۰ اصلاح بعضی از مفاد مصوبه جلسه شماره ۱۸۱ و زنجیره قیمت خدمات اینترنت خدمات همراه ۹۳/۰۷/۲۰
نمایش
45شماره۱ جلسه شماره ۲۰۶ تمدید مدت اعتبار پروانه های ارایه خدمات تلفن ثابت و خدمات انتقال داده از طریق خطوط کابلی خدمات ثابت ۹۳/۱۰/۲۱
نمایش
46شماره۲ جلسه شماره ۲۰۶ اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت FCP خدمات ثابت ۹۳/۱۰/۲۱
نمایش
47 شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور های مجازی تلفن همراه خدمات ثابت ۹۳/۱۲/۱۷
نمایش
48مصوبه شماره ۲۱۱ ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت خدمات ثابت ۹۳/۱۲/۲۴
نمایش
49شماره ۱ جلسه شماره ۲۱۲ مقررات ناظر بر وظایف و تعهدات اپراتورهای میزبان در قبال دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت و بلعکس خدمات ثابت ۹۴/۰۱/۲۳
نمایش
50شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۲شرایط و ضوابط مرتبط با نحوه ادامه فعالیت دارندگان عرضه خدمات اینترنت و توزیع اینترنت خدمات ثابت ۹۴/۰۱/۲۳
نمایش
51شماره ۳ جلسه شماره ۲۱۲اصلاح و جایگزینی مصوبه شماره ۱۱۳با عنوان آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی خدمات ثابت ۹۴/۰۱/۲۳
نمایش
52شماره ۱ جلسه شماره ۲۱۴ تعرفه اتصال به ابر زیرساخت خدمات ثابت ۹۴/۰۲/۲۰
نمایش
53شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۴ لزوم ارايه خدمات مشمول موضوع پروانه و خدمات عمومي قابل ارايه توسط دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اساس تعرفه هاي مصوب كميسيون -۲ ارزيابي مستمر عملكرد اپراتورها -۳ تمديد اعتبار تعرفه هاي مصوب جلسه شماره ۸۷ كميسيون براي ارايه خدمات خدمات ثابت ۹۴/۰۲/۲۰
نمایش
54 شماره ۱ جلسه شماره ۲۱۵تعرفه ارایه خدمات هم مکانی در مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت خدمات ثابت ۹۴/۰۳/۰۳
نمایش
55شماره ۱ جلسه شماره ۲۱۸ اصلاحیه برخی مفاد مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ با عنوان اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتور های مجازی تلفن همراه خدمات همراه ۹۴/۰۵/۱۱
نمایش
56 شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۸سقف مبالغ قابل دریافت از سوی ارایه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بابت استفاده از برق در مراکز مخابراتی خدمات ثابت ۹۴/۰۵/۱۱
نمایش
57شماره ۱ جلسه شماره ۲۲۱ اصلاح تبصره بند ۱-۳ ماده ۳ مصوبه شماره ۱۴ مورخ ۱۳۸۵/۵/۱کمیسیون موضوع آیین نامه تامین، توزیع و عرضه خدمات اینترنتی و اینترانت ملی خدمات ثابت ۹۴/۰۶/۲۹
نمایش
58شماره ۱جلسه شماره ۲۲۲ ضوابط و چارچوب موافقت نامه های سطح خدمات (SLA) در داخل شبکه زیرساخت کشور برای ارایه خدمات مبتنی بر IP خدمات ثابت ۹۴/۰۷/۱۶
نمایش
59شماره ۲جلسه شماره ۲۲۲ اصول حاکم پروانه ایجاد و بهره برداری شبکه ثابت بی سیم برای ارایه خدمات عمده فروشی مقررات عمومی ۹۴/۰۷/۱۶
نمایش
60شماره ۳جلسه شماره ۲۲۲ اصلاح جدول شماره ۱مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۷۶ موضوع تعرفه واگذاری سرشماری های ۴و۵رقمی استانی و کشوری خدمات ثابت ۹۴/۰۷/۱۶
نمایش
61شماره ۱ جلسه شماره ۲۲۳ اصلاح مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۹۰موضوع دستورالعمل پیشگیری، شناسایی و پیگیرد مرتکبان برقراری مبادله و انتقال غیرمجاز ارتباطات مخابراتی و رایانه ای مقررات عمومی ۹۴/۰۷/۱۶
نمایش
62شماره ۲جلسه شماره ۲۲۳ اصلاح بند ۸ مصوبه شماره ۱جلسه شماره ۱۵۲ تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL در خصوص سقف تعرفه راه اندازه تجهیزات انتهایی (مودم) خدمات ثابت ۹۴/۰۷/۱۶
نمایش
63شماره ۳ جلسه شماره ۲۲۴ تفسیر بند ۲-۸ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۰۶ مورخ ۹۳/۱۰/۲۱ موضوع اصول حاکم بر پروانه ایجاد وبهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت خدمات ثابت ۹۴/۰۸/۱۰
نمایش
64شماره ۱جلسه شماره ۲۲۶ شرایط و ضوابط واگذاری امکانات ارتباطی مازاد دستگاه ها به ارایه کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مقررات عمومی ۹۴/۰۹/۱۵
نمایش
65جلسه شماره ۲۲۹ تعرفه مکالمات بین الملل صادره به مقصد شبکه اپراتورهای ثابت و همراه کشور saint-martin- اصلاح برخی موارد مصوبه ۲-۱۵۳ مقررات عمومی ۹۴/۱۱/۰۸
نمایش
66شماره ۱جلسه شماره ۲۳۰ ضابطه رعایت منع سهامداری مشترک برای صدور پروانه های ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)، ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco) و اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)مقررات عمومی ۹۴/۱۲/۰۹
نمایش
67شماره ۳ جلسه شماره ۲۳۰ مقررات ارایه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایران مقررات عمومی ۹۴/۱۲/۰۹
نمایش
68شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۲ اصلاح تبصره ۱ بند ۶-۱ مصوبه شماره ۲-۲۲۲ کمیسیون درخصوص سهم هر کدام از دارندگان پروانه FCP و FTTx شرکت کننده در کنسرسیومخدمات ثابت ۹۵/۰۱/۲۹
نمایش
69شماره ۲ جلسه شماره ۲۳۲ دستورالعمل اجرایی ترابردپذیری شماره های تلفن همراه خدمات همراه ۹۵/۰۱/۲۹
نمایش
70شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۴ مقررات حاکم براتصال متقابل مقررات عمومی ۹۵/۰۲/۱۹
نمایش
71شماره ۲ جلسه شماره ۲۳۴ اصلاح بند های ۳-۲، ۸-۱، ۱۲-۱ و تبصره ۲ بند ۱۲-۱ مصوبه جلسه شماره ۲۱۱ مورخ ۲۴/۱۲/۹۳ موضوع ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco.) خدمات ثابت ۹۵/۰۲/۱۹
نمایش
72شماره۱ جلسه شماره ۲۳۷ تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSLو اینترنت مبتنی بر فناوری WIFIبه صورت برون سامانی مقررات عمومی ۹۵/۰۴/۲۳
نمایش
73شماره ۲ جلسه شماره ۲۳۷ تعرفه پهنای باند اینترنت برای سرعت ۱۰۰MPBS و بالاتر مقررات عمومی ۹۵/۰۴/۲۳
نمایش
74شماره ۳ جلسه شماره ۲۳۷ خدمات انتقال نقطه به نقطه اختصاصی (لایه ۲) برای سرعت ۱۰۰MPBS و بالاتر مقررات عمومی ۹۵/۰۴/۲۳
نمایش
75شماره ۴ جلسه شماره ۲۳۷ خدمات انتقال ابر انتقال (لایه۳) برای سرعت۱۰۰MPBS وبالاتر مقررات عمومی ۹۵/۰۴/۲۳
نمایش
76شماره ۶ جلسه شماره ۲۳۷ اصلاح مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ درخصوص تعرفه تلفن ثابت خدمات ثابت ۹۵/۰۳/۲۲
نمایش
77شماره ۲ جلسه شماره ۲۳۸ اصلاح برخی از عناوین مصوبه شماره ۸ جلسه شماره ۱۶۶ – (اصلاح عناوین خدمت ردیف سوم و چهارم جدول تعرفه سالانه حق استفاده از هر شماره تخصیص داده شده به تلفن ثابت، همراه و تلفن ثابت با قابلیت جابجایی با ورود اپراتورهای جدید) مقررات عمومی ۹۵/۰۴/۲۰
نمایش
78شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۹ تعیین مهلت برای اپراتور های میزبان با دارندگان موافقت اصولی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه ( MVNO ) و همچنین اصلاح برخی از مفاد مصوبات شماره ۲ و ۳جلسه ۲۱۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۷ خدمات همراه ۹۵/۰۵/۱۷
نمایش
79شماره 2 جلسه شماره 247اصلاح و تکمیل مصوبه شماره 3 جلسه شماره 230 با موضوع: مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایرانمقررات عمومی 95/09/07نمایش
80جلسه شماره 249مقررات طرح های تعرفه ای نشویقی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتمقررات عمومی 95/10/05نمایش
81مصوبه شماره 1 جلسه شماره 253 کمیسیوناصلاح مصوبه شماره 1 جلسه شماره 237 با عنوان تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL و اینترنت مبتنی بر فناوریWiFi به صورت برون ساختمانیمقررات عمومی 95/11/24نمایش
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.