اینترنت پرسرعت صفر و یک

صفر و یک با ۱۱ سال‌ تجربه موفق در حوزه ارائه اینترنت پرسرعت به کاربران خانگی، سازمان‌ها و نهادها تلاش کرده است تجارب اندوخته شده در این سال‌ها را با به‌کارگیری جدیدترین فناور‌ی‌ها و استفاده از کارکنانی به‌روز، مسئول، دقیق و پرحوصله همراه سازد. صفر و یک با چابکی و سرعت و مسئولیت‌پذیری بالا تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرد تا بهترین خدمت را به شما عرضه کند.

laptop_vector_icon_0-1

چرا صفر و یک؟

پشتیبانی آنلاینش بی نظیر است.

operator_0-1

پشتیبانی آنلاین صفر و یک ویژه است. متناسب با موبایل، تبلت، لپتاپ و کامپیوتر رومیزی شما طراحی شده و بر اساس نیاز و قراردادتان اولویت‌بندی شده است.

سرعت اینترنتش واقعی است.

اینترنت_پرسرعت_0-1

صفر و یک متعهد می‌شود هیچ‌گاه سهم مشتریان خود از اینترنت را کم و زیاد نکند. سرعت شما همواره همان خواهد بود که در قرارداد ذکر شده است.

مشتریانش ویژه هستند.

0-1_مشتریان_ویژه

در صفر و یک فارغ از این‌که چه قراردادی دارید،‌ مشکلات احتمالی با سرعت، مسئولانه و دقیق برطرف می‌شود. نیروهای صفر و یک همواره و در همه‌ مسیر در کنار شما خواهند بود.

چـابک است.

0-1_چابک

صفر و یک هم در نصب و راه‌اندازی و هم در پشتیبانی به سرعت عمل می‌کند. به طوری که در ساعات اولیه خرید سرویس شما نصب و راه اندازی شده و در اختیار شماقرار می گیرد.

تعرفه سرویس های اینترنت ADSL صفر و یک

قیمت کلیه ی سرویس های ذیل بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

سرعت 6144

بسته جشنواره زمستان

440,000ريال12 ماهه
 • حجم کل: 24 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 24 گیگابایت
 • ترافیک شبانه: 0
 • ساعت رایگان: 2 بامداد الی 8 صبح
 • مدت اعتبار: 3 ماه
سرعت 4096

بسته اقتصادی ویژه مراکز کم فروش

30,000ريال3 ماهه
 • حجم کل: 3 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 3 گیگابایت
 • ترافیک شبانه: 0
 • ساعت رایگان: 0
 • مدت اعتبار: 3 ماه
سرعت 128

بسته ارمغان

75,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 2 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 2 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 256

بسته کارا

85,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 2 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 2 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 512

بسته تندر

100,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 2 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 2 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 1024

بسته شتاب

120,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 2 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 2 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 1024

بسته شتاب

172,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 4 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 4 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 1024

بسته شتاب

216,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 6 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 6 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 5 صبح
 • ساعت رایگان: 5 الی 8 صبح
سرعت 1024

بسته شتاب

484,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 20 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 20 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 0
 • ساعت رایگان: 2 بامداد الی 8 صبح
سرعت 2048

بسته نگین

140,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 2 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 2 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 2048

بسته نگین

192,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 4 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 4 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 2048

بسته نگین

319,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 10 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 10 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 0
 • ساعت رایگان: 2 بامداد الی 8 صبح
سرعت 4096

بسته سیمین

252,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 4 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 4 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 4096

بسته سیمین

384,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 10 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 10 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 0
 • ساعت رایگان: 2 بامداد الی 8 صبح
سرعت 4096

بسته سیمین

744,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 30 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 30 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 0
 • ساعت رایگان: 2 بامداد الی 8 صبح
سرعت 10240

بسته زرین

292,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 4 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 4 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 10240

بسته زرین

424,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 10 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 10 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 0
 • ساعت رایگان: 2 بامداد الی 8 صبح
سرعت 10240

بسته زرین

934,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 40 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 40 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 0
 • ساعت رایگان: 2 بامداد الی 8 صبح
سرعت 128

بسته ارمغان

260,000ريال1 ماهه
 • ترافیک تبادل: 15
 • ترافیک سرعت بالا: 7
سرعت 512

بسته تندر

540,000ريال1 ماهه
 • ترافیک تبادل: 36
 • ترافیک سرعت بالا: 5
سرعت 3072

بسته سبز

170,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 2 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 2 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 3072

بسته سبز

222,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 4 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 4 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 3072

بسته سبز

266,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 6 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 6 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 6144

بسته قرمز

215,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 2 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 2 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 6144

بسته قرمز

299,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 5 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 5 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 6144

بسته قرمز

588,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 20 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 20 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 8192

بسته آبی

215,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 1 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 1 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 8192

بسته آبی

292,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 4 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 4 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 8192

بسته آبی

429,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 10 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 10 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 2048

بسته غیرحجمی 25گیگ در ماه (حجم بین الملل)

400,000ريال1 ماهه
 • حجم کل: 25 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 25 گیگابایت
 • ساعت نیم بها: 0
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 1024

بسته غیرحجمی 17 گیگ در ماه (حجم بین الملل)

250,000ريال1 ماهه
 • حجم کل: 17 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 17 گیگابایت
 • ساعت نیم بها: 0
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 8196

بسته غیرحجمی 50گیگ در ماه (حجم بین الملل)

1,000,000ريال1 ماهه
 • حجم کل: 50 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 50 گیگابایت
 • ساعت نیم بها: 0
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 4096

بسته غیرحجمی 33گیگ در ماه (حجم بین الملل)

600,000ريال1 ماهه
 • حجم کل: 33 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 33 گیگابایت
 • ساعت نیم بها: 0
 • ساعت رایگان: 0

تعرفه های خرید IP

نوعنحوه محاسبهتعرفه قیمتی ماهیانه
هزینه ماهیانه هرIP در سرویس های ADSLبه صورت تک به تک5000 تومان

نکاتی در مورد طرح ها

 • با صفر و یک شما سرویس مخصوص خود را دارید. این سرویس ویژه است و با هیچ‌کس تقسیم نمی‌شود.
 • طبق ماده ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در کلیه صورت‌حسابهای صادره برای هر مرحله پرداخت %۹ مالیات و عوارض محاسبه و از مشترک اخذ می‌شود.
 • براساس مصوبه شماره 1 جلسه شماره 237 در صورت درخواست مشترک برای راه اندازي تجهیزات انتهایی (مودم) از سوی ارایه کننده خدمت، هزینه آن به عهده مشترک است که در اين صورت سقف تعرفه راه اندازي خدمت، یک صد و پنجاه هزار(150.000) ريال می باشد.
 • در سرویس های فوق حداکثر سرعت ارتباط با اینترنت در اغلب ساعات روز قابل استفاده بوده و اختصاصی نیست.
 • در سرویسهای حجمی درصورت اتمام مدت یکماهه و عدم استفاده کامل، حجم خریداری شده به ماه بعد منتقل نمی‌شود.
 • سرویسهای بالاتر از ۱۲۸ كیلوبیت دریافت، اداری محسوب می‌شود.
 • در سرویس‌های حجمی برای مشتركین خانگی سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه و مشتركین اداری ۵۱۲ کیلوبیت‌ بر ثانیه تنظیم می‌شود.
 • درصورت اتمام سرویس‌های حجمی در کمتر از یك ماه، مشترك میتواند برای شارژ جدید اقدام کند.
 • ارتقاء سرعت سرویس در هر زمان باپرداخت هزینه در محدوده نوع سرویس قبلی امكان پذیر است.
 • درصورت اتمام هر نوع از سرویس مشترك میتواند برای شارژ جدید از سرویس‌های دیگر نیز استفاده کند.
 • كلیه سرویسها دارای آدرس اینترنتی IP Valid بصورت متغیر (دینامیک) هستند و در صورت نیاز به IP Valid (یا استاتیک یا اختصاصی) دریافت آن با پرداخت هزینه مرتبط، ممکن است.
 • راه اندازی سرویس پس از تكمیل كلیه مدارك از سوی مشترك و ثبت نام قطعی و عدم بروز مشكلات از سوی مركزمخابرات مربوطه حداكثر پس از 72 ساعت انجام می‌شود.
 • خرید مودم از این شركت اجباری نیست ولی به مشترکها پیشنهاد می‌شود جهت پیشگیری از مشكلات پیش بینی نشده و ارائه پشتیبانی بهتر و همچنین تایید صلاحیت مودم مورد استفاده خود از یكی از انواع مودم‌های بررسی و ارائه شده توسط این شركت استفاده کنند.
 • در صورت اتمام مدت سرویس و عدم شارژ مجدد پس از یک هفته، ارتباط خط از طریق مخابرات جمع آوری می‌شود. مشترك میتواند در صورت تمایل برای نگهداری از اشتراك خود با پرداخت آبونمان مربوطه حداكثر تا ۳ ماه در مراکزی که امکانات وجود دارد رزرو بماند.
 • كلیه سرعت‌ها و حجم‌های تعریفی بر اساس بیت بر ثانیه هستند. مشترکها دقت کنند که در سنجش سرعت دانلود معمولا از بایت بر ثانیه استفاده می‌شود که با این سرعت تفاوت دارد.
 • در سرویس های حجمی سقف تعرفه حجم ترافیک مازاد بر حداقل مصرف به صورت پلکانی و مطابق با جدول زیر تعیین می شود:
  نوع خدمت طبق مصوبه قیمت به ریال
  حجم استفاده از اینترنت به صورت پلکانی 237 1≤G≤3 30,000
  3 22,000
  11≤G<30 18,000
  G>30 15,000