Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

اینترنت پرسرعت صفر و یک

صفر و یک با ۱۱ سال‌ تجربه موفق در حوزه ارائه اینترنت پرسرعت به کاربران خانگی، سازمان‌ها و نهادها تلاش کرده است تجارب اندوخته شده در این سال‌ها را با به‌کارگیری جدیدترین فناور‌ی‌ها و استفاده از کارکنانی به‌روز، مسئول، دقیق و پرحوصله همراه سازد. صفر و یک با چابکی و سرعت و مسئولیت‌پذیری بالا تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرد تا بهترین خدمت را به شما عرضه کند.

laptop_vector_icon_0-1

تعرفه سرویس های اینترنت ADSL صفر و یک

قیمت کلیه ی سرویس های ذیل بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

سرویس های حجمی

سرعت 128

بسته ارمغان

75,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 2 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 2 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 256

بسته کارا

85,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 2 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 2 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 512

بسته تندر

100,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 2 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 2 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
2M up to 16M

بسته بهاری

1,200,000ريال15 ماهه
 • حجم کل: 30 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 30 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء : 0
 • ساعت رایگان : 0

سرعت 1024

بسته شتاب

125,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 2 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 2 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 1024

بسته شتاب

237,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 6 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 6 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 5 الی 8 صبح
سرعت 1024

بسته شتاب

513,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 20 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 20 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 0
 • ساعت رایگان: 2 بامداد الی 8 صبح

سرعت 2048

بسته نگین

145,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 2 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 2 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 2048

بسته نگین

345,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 10 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 10 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 0
 • ساعت رایگان: 2 بامداد الی 8 صبح

سرعت 4096

بسته سیمین

265,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 4 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 4 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 4096

بسته سیمین

405,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 10 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 10 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 0
 • ساعت رایگان: 2 بامداد الی 8 صبح
سرعت 4096

بسته سیمین

773,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 30 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 30 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 0
 • ساعت رایگان: 2 بامداد الی 8 صبح

سرعت 10240

بسته زرین

305,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 4 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 4 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 2 بامداد الی 8 صبح
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 10240

بسته زرین

445,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 10 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 10 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 0
 • ساعت رایگان: 2 بامداد الی 8 صبح
سرعت 10240

بسته زرین

969,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 40 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 40 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 0
 • ساعت رایگان: 2 بامداد الی 8 صبح

سرویس های غیرحجمی
سرعت 8196

بسته غیرحجمی 50گیگ در ماه (حجم بین الملل)

1,000,000ريال1 ماهه
 • حجم کل: 50 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 50 گیگابایت
 • ساعت نیم بها: 0
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 4096

بسته غیرحجمی 33گیگ در ماه (حجم بین الملل)

600,000ريال1 ماهه
 • حجم کل: 33 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 33 گیگابایت
 • ساعت نیم بها: 0
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 2048

بسته غیرحجمی 25گیگ در ماه (حجم بین الملل)

400,000ريال1 ماهه
 • حجم کل: 25 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 25 گیگابایت
 • ساعت نیم بها: 0
 • ساعت رایگان: 0
سرعت 1024

بسته غیرحجمی 17 گیگ در ماه (حجم بین الملل)

250,000ريال1 ماهه
 • حجم کل: 17 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 17 گیگابایت
 • ساعت نیم بها: 0
 • ساعت رایگان: 0
سرویس های نامحدود
سرعت 128

بسته ارمغان

260,000ريال2 ماهه
 • حجم کل: نامحدود
 • توضیحات: تبادل 15 گیگ در ماه
 • ترافیک سرعت بالا: 7
 • ساعت نیم بهاء: -
 • ساعت رایگان: -
سرعت 512

بسته تندر

540,000ريال1 ماهه
 • حجم کل: نامحدود
 • ترافیک تبادل: 36
 • ترافیک سرعت بالا: 5
 • ساعت نیم بهاء: -
 • ساعت رایگان: -
سرویس های برج و مجتمع
12M-up to 20M

بسته 1 ساله سونیک

قیمت واقعی 2,854,000 ریالقیمت با تخفیف 1,440,000 ریال
 • حجم کل: 36 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 36 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 0
 • ساعت رایگان: 4 بامداد الی 10 صبح
 • توضیحات: send رایگان
10M-up to 16M

بسته 3 ماهه های فای

قیمت واقعی 784,000 ریالقیمت با تخفیف 480,000 ریال
 • حجم کل: 10 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 10 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 3 بامداد الی 10 صبح
 • ساعت رایگان: 0
 • توضیحات: send رایگان نیست
10M-up to 16M

بسته 6 ماهه های فای

قیمت واقعی 1,424,000 ریالقیمت با تخفیف 990,000 ریال
 • حجم کل: 15 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 15 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 3 بامداد الی 10 صبح
 • ساعت رایگان: 0
 • توضیحات: send رایگان نیست
10M-up to 16M

بسته 12 ماهه های فای

قیمت واقعی 3,220,000 ریالقیمت با تخفیف 1,920,000 ریال
 • حجم کل: 60 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 60 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 3 بامداد الی 10 صبح
 • ساعت رایگان: 0
 • توضیحات: send رایگان نیست

3M-up to 8M

بسته سبز

266,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 6 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 6 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 4 بامداد الی 10 صبح
 • ساعت رایگان: 0
 • توضیحات: send رایگان نیست
8M-up to 12M

بسته آبی

429,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 10 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 10 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 4 بامداد الی 10 صبح
 • ساعت رایگان: 0
 • توضیحات: send رایگان نیست
6M-up to 10M

بسته قرمز

588,000ريالیک ماهه
 • حجم کل: 20 گیگابایت
 • ترافیک روزانه: 20 گیگابایت
 • ساعت نیم بهاء: 4 بامداد الی 10 صبح
 • ساعت رایگان: 0
 • توضیحات: send رایگان نیست

128KB

بسته اینترنت پرسرعت نامحدود

260,000ريال2 ماهه
 • حجم کل: نامحدود
 • توضیحات: تبادل 14 گیگ در ماه
 • ترافیک سرعت بالا: 7
 • ساعت نیم بهاء: -
 • ساعت رایگان: -
512KB

بسته اینترنت پرسرعت نامحدود

540,000ريال1 ماهه
 • حجم کل: نامحدود
 • ترافیک تبادل: 36
 • ترافیک سرعت بالا: 5
 • ساعت نیم بهاء: -
 • ساعت رایگان: -

تعرفه های خرید IP

نوعنحوه محاسبهتعرفه قیمتی ماهیانه
هزینه ماهیانه هرIP در سرویس های ADSLبه صورت تک به تک5000 تومان

نکاتی در مورد طرح ها

 • با صفر و یک شما سرویس مخصوص خود را دارید. این سرویس ویژه است و با هیچ‌کس تقسیم نمی‌شود.
 • طبق ماده ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در کلیه صورت‌حسابهای صادره برای هر مرحله پرداخت %۹ مالیات و عوارض محاسبه و از مشترک اخذ می‌شود.
 • براساس مصوبه شماره 1 جلسه شماره 237 در صورت درخواست مشترک برای راه اندازي تجهیزات انتهایی (مودم) از سوی ارایه کننده خدمت، هزینه آن به عهده مشترک است که در اين صورت سقف تعرفه راه اندازي خدمت، یک صد و پنجاه هزار(150.000) ريال می باشد.
 • در سرویس های فوق حداکثر سرعت ارتباط با اینترنت در اغلب ساعات روز قابل استفاده بوده و اختصاصی نیست.
 • در سرویسهای حجمی درصورت اتمام مدت یکماهه و عدم استفاده کامل، حجم خریداری شده به ماه بعد منتقل نمی‌شود.
 • سرویسهای بالاتر از ۱۲۸ كیلوبیت دریافت، اداری محسوب می‌شود.
 • در سرویس‌های حجمی برای مشتركین خانگی سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه و مشتركین اداری ۵۱۲ کیلوبیت‌ بر ثانیه تنظیم می‌شود.
 • درصورت اتمام سرویس‌های حجمی در کمتر از یك ماه، مشترك میتواند برای شارژ جدید اقدام کند.
 • ارتقاء سرعت سرویس در هر زمان باپرداخت هزینه در محدوده نوع سرویس قبلی امكان پذیر است.
 • درصورت اتمام هر نوع از سرویس مشترك میتواند برای شارژ جدید از سرویس‌های دیگر نیز استفاده کند.
 • كلیه سرویسها دارای آدرس اینترنتی IP inValid بصورت متغیر (دینامیک) هستند و در صورت نیاز به IP Valid (یا استاتیک یا اختصاصی) دریافت آن با پرداخت هزینه مرتبط، ممکن است.
 • راه اندازی سرویس پس از تكمیل كلیه مدارك از سوی مشترك و ثبت نام قطعی و عدم بروز مشكلات از سوی مركزمخابرات مربوطه حداكثر پس از 72 ساعت انجام می‌شود.
 • خرید مودم از این شركت اجباری نیست ولی به مشترکها پیشنهاد می‌شود جهت پیشگیری از مشكلات پیش بینی نشده و ارائه پشتیبانی بهتر و همچنین تایید صلاحیت مودم مورد استفاده خود از یكی از انواع مودم‌های بررسی و ارائه شده توسط این شركت استفاده کنند.
 • در صورت اتمام مدت سرویس و عدم شارژ مجدد پس از یک هفته، ارتباط خط از طریق مخابرات جمع آوری می‌شود. مشترك میتواند در صورت تمایل برای نگهداری از اشتراك خود با پرداخت آبونمان مربوطه حداكثر تا ۳ ماه در مراکزی که امکانات وجود دارد رزرو بماند.
 • كلیه سرعت‌ها و حجم‌های تعریفی بر اساس بیت بر ثانیه هستند. مشترکها دقت کنند که در سنجش سرعت دانلود معمولا از بایت بر ثانیه استفاده می‌شود که با این سرعت تفاوت دارد.
 • در سرویس های حجمی سقف تعرفه حجم ترافیک مازاد بر حداقل مصرف به صورت پلکانی و مطابق با جدول زیر تعیین می شود:
  نوع خدمت طبق مصوبه قیمت به ریال
  حجم استفاده از اینترنت به صورت پلکانی 237 1≤G≤3 30,000
  3 22,000
  11≤G<30 18,000
  G>30 15,000
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.